Tuin

Rond het heemhuis ligt een grote tuin. De werkgroep tuin probeert deze in te richten met oude soorten nederlandse planten. Elke woensdagochtend is deze groep aanwezig om er voor te zorgen dat de tuin een visitekaartje van de Kring wordt.

Jan Rijk (0164-681224) is het groepshoofd.