Dialect

Werkgroep Dialect.

De werkgroep stelt zich ten doel:

Alles vastleggen wat typerend is voor het taalgebruik uit onze directe leefomgeving; woorden klanken zinsopbouw enz. De laatste tijd gebeurt dat digitaal.

Tast­ en leesbaar resultaat hiervan zijn de jaarboeken 2010 en 2011 die onder de titel DialectkomPAS zijn verschenen.

Een studiegroep, van vijf mensen, onder de naam P.A.S. (Platform voor Alters en Straots dialectgebruik) gevormd uit de ‘werkgroep Dialect’ verzorgde deze publicaties. Hiervoor werd door P.A.S, ook de spelling/schrijfwijze vastgesteld voor publicaties in Alters en Straots dialect. Vooral Henk van Aert heeft, zowel aan het verzamelen, studie, alsook aan de publicaties hiervoor, de belangrijkste bijdrage geleverd.

Een volgend doel is, om mensen uit Lepelstraat en Halsteren ook daadwerkelijk in dialect aan het schrijven te zetten.

In DialectkomPAS 2010 staan al veertien korte verhalen van schrijfsters en schrijvers uit ons werkgebied.

De werkgroep Dialect komt maandelijks op een donderdagavond bij elkaar in het Heemhuis (zie agenda). Daar brengen de leden hun inbreng te berde, die dan besproken en geregistreerd wordt.

We zoeken steeds nieuwe leden, mensen die vroeger, of ook nu nog, het dialect spraken/ spreken of daar in zijn geïnteresseerd.

Groepshoofden zijn Riet Brackx (0164-686930) en Joop van Elzakker (0167-567356).

.