Archeologie

Deze werkgroep verzamelt archeologisch materiaal uit onze omgeving en voert daarvoor regelmatig opgravingen uit in samenwerking met de gemeentelijke archeoloog. De resten uit het verleden die gevonden worden, worden door de leden van de werkgroep zelf gereconstrueerd, gerestaureerd en geïnventariseerd. Zo heeft men in de loop der tijden een omvangrijke collectie aan gebruiksvoorwerpen en aardewerk weten te conserveren. Het geheel is gepubliceerd in één van onze jaarboeken, "Het Waterhuisje". De werkgroep telt 15 leden en komt elke maandag-avond bij elkaar.