Persbericht juni 2010: Nonnenklooster

PERSBERICHT HEEMKUNDEKRING HALCHTERTH JUNI 2010

Foto-expositie Hof van Ram

In de wisselende foto-expositie in de Hof van Ram besteed de werkgroep fotografie van de heemkundekring Halchterth dit keer aandacht aan het oude nonnenklooster in Halsteren.
De expositie bestaat uit foto’s  van rond 1940 van het klooster en zijn bewoners. Het klooster bevond zich ter hoogte van het oude raadhuis aan de westzijde van de Dorpstraat.
Een tijdlang heeft het klooster ook gefunctioneerd als weeshuis. Er zijn veel foto’s met personen erop van wie onbekend is wie het zijn. Mogelijk kunnen bezoekers van de expositie de werkgroep helpen aan de namen van deze personen.

De expositie is tot eind september vrij te bezichtigen, bij voorkeur op zaterdagochtend, tussen 10.00 en 12.00 uur als het heemhuis is opengesteld. Het heemhuis is te vinden aan de Beeklaan 29a in Halsteren.