Persbericht april 2010

PERSBERICHT APRIL 2010

Op zoek naar winkeltjes uit vervlogen tijden

De werkgroep Genealogie van de heemkundekring Halchterth wil in oktober in de Hof van Ram een tentoonstelling houden over de winkel(tje)s van weleer in het dorp Halsteren. Om zoveel mogelijk informatie hierover te kunnen verzamelen vraagt de werkgroep de medewerking van de Halstenaren. Zij zijn op zoek naar mensen die vroeger zo’n winkel hebben gehad of erbij hebben gewoond. Ze willen graag informatie over welke winkels er allemaal waren, waar die stonden, wanneer dat was, of men er nog foto’s van heeft enz.
Zo hopen zij een beeld te krijgen van de middenstand op Halsteren van vroeger.
Alle informatie is dus welkom. Heeft u informatie, dan kunt u contact opnemen met dhr. R.Kaaks (tel.0164.684329 of dhr. W.Mouwen (tel.0164.865190).