Nieuwsflits juni 2010

********************

DE HOF VAN RAM,

De Beeklaan 29a,

4661 BA Halsteren.

Tel. 0164 687728

********************

**************************

Jaargang 14,

nummer 2,

Juni 2010.

**************************

Afscheid van onze voorzitter

Op de jaarvergadering op 28 april 2010, heeft Arian Kommers afscheid genomen als voorzitter van onze heemkundekring. Hij heeft deze functie 8 jaar vervuld na in 2002 als opvolger te zijn gekozen van Janus Verswijveren. Arian was derde voorzitter sinds de oprichting in 1981. Henk van Aert heeft het voorzitterschap vervuld van 1981 tot en met 1993. Janus dus van 1994 tot 2002. Voordat Arian voorzitter werd, was hij in 2000 en 2001 bestuurslid en Arian heeft ook nog plaatsgenomen in de kascommissie. Arian is in 1998 lid geworden van de heemkundekring.

Zijn drukke baan maakt het steeds moeilijker om voldoende tijd beschikbaar te hebben voor het voorzitterschap. De heemkundekring (leden en bestuur) vinden het erg jammer dat hij de voorzittershamer neerlegt, want hij was een voorzitter in hart en nieren en het zal niet eenvoudig zijn om weer zo’n goede voorzitter te vinden.

Onder zijn voorzitterschap is er veel tot stand gekomen, waarbij de verhuis naar de Hof van Ram wel het meest in het oog springend was. De kring groeide niet alleen in kwantiteit, maar vooral in (heemkundige) kwaliteit. Arian heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Niet onvermeld willen we laten de Watersnoodherdenking 1953-2003. Een emotionele herdenking, waarbij de heemkundekring o.l.v. Arian de drijvende kracht was en die ons tot over de provinciegrenzen veel goodwill heeft opgeleverd.

De ledenvergaderingen waren onder zijn leiding niet alleen interessant, maar ook plezierig en vaak amusant. Op cruciale momenten was Arian de bindende factor. Hij bracht partijen tot elkaar. Zowaar soms geen eenvoudige opgave.

Arian, enorm bedankt voor je inspanning en inzet als voorzitter. Je hebt aangegeven dat je actief lid blijft en we hopen je dus nog vaak in de Hof te zien.
Onze vice-voorzitter, Anton van Oost zal voorlopig de honneurs waarnemen.

Op speciaal verzoek

Frans Nefs is op zoek naar een tekst uit de Alterse Revue van direct na de oorlog.

Het enige wat Frans nu bekend is, is het volgende:

op de wijze van: My Bonny is over the ocean,

Ik zal het naast de Engelse tekst leggen

My Bonny is over the ocean, Toen kregen we Engelse koeken
My Bonny is over the sea. Die ware zo hard as cement
My Bonny is over the ocean. De dokter moes iedereen bezoeke
Oh bring back my Bonny to me. Verdiende ’n aordige cent.
Chorus: refrein:
Bring back, bring back, Altere, Altere
Oh bring back my Bonny to me, to me. Je ……, je ...…., Je vreugd en verdriet
Bring back, bring back, Altere, Altere
Oh bring back my Bonny to me.
Zoas ’t de mof achterliet.

Zoek eens in uw herinnering of gewoon in die oude doos op zolder misschien.

Reacties naar Frans Nefs, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Foto uit de oude doos

Wie, o wie, is er weggeknipt op deze foto die vermoedelijk in 1946 of 1947 is gemaakt. Mocht je het weten mail dit dan door naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Biljartclub Krijt op Tijd / De vrolijke fotsers

Gevestigd in Café Concertzaal Tivoli Dorpsstraat 61 Halsteren Tel 35

http://heemkundekring.nl/cache/multithumb_thumbs/b.300.300.16777215.0...images.stories.biljartclub.jpg

*Klik op de foto voor vergroting*

Wie staan er allemaal op deze foto?

Achter van L naar R

Cor Schetters Boekhouder (broer van de smid van d’n ouwe meule )getrouwd, na meer dan twaalf jaar verkering, met kapster Jaantje Heijnen van de Halsterse weg. Had een eigen boekhoudbureau en is later als boekhouder gaan werken op de melkfabriek.

Sjaantje Hoedelmans, zoon van Meintje uit de buurtweg. Door Engelse ziekte ook wel kinderverlamming genoemd, was zijn ene been veels te kort en liep met behulp van een kruk. Hij was kleermaker van beroep. Sjaan was ook een goeie trompettist bij de fanfare

Later is hij verhuis naar Tilburg: Tobias Asserlaan, waar ook zijn zwager Jaonus Jonkers (van Jantje Jonkers uit de Dorpsstraat) woonde. Sjaan was toen in loondienst bij Van den Brekel Confectie in de Heuvelstraat

Ran Van der Veere, Zoon van Jan van der Veere uit Lepelstraat. Ran heeft in het verzet gezeten en is bij de Stoottroepen gegaan, met de bedoeling uitzending naar Ned.Oost Ondië. Bij een demonstratie met een handgranaat is hij gewond geraakt en heeft daarbij blijvend letsel opgelopen. Kon dus niet mee naar de Oost. Hij is daardoor bij defensie kunnen blijven werken als schoenmaker op het Klein Arsenaal in Bergen op Zoom.

Piet de Bakker, broer van Jan de Kolenboer. Vrijgezel woonde onder aan de Koolweg met zus en moeder. Zette na de 2de wereldoorlog en transportbedrijf op (één vrachtwagen) samen met Kees Timmermans. van de Ouwe Meule.

Merijn van Sjaane. Zoon van Sjaan Nefs van de Vetterik gehuwd (met Pauselijke dispensatie ) met kasteleinsdochter Betsy van Ronneke Nefs van Tivoli. Van huis uit boerenarbeider en hij bleef dat beroep met veel plezier uitoefenen in zijn vrije tijd. Hij was portier bij de Potasfabriek en later bij de spiritus. Hij was ook vanaf de oprichting lid van het Halsterens Mannenkoor. Stierf aan een hartinfact op het koor met een Goede weekviering. De Bisschop die daarbij aanwezig was heeft hem het Heilig Oliesel gegeven

Dan is er iemand weggeknipt uit de foto waarvan ik nu nog niet weet wie het is

Op de voorste rij van links naar rechts:

Merijn Schetters. Vrijgezel Broer van Jantje Schetters woonde met zijn zus op de hoek Schellepadje / Fabrieksstraat. bouwvakker

Sjaak Hagenaars van de Halsterseweg Vader van Piet Hagenaars die werd opgeleid tot onderwijzer, maar uiteindelijk boekhouder werd. Piet was op Halsteren ook actief als toneelregisseur. Sjaak woonde ongeveer t.o. de Lange Huijbrechts. Sjaak was huisschilder en een broer van Suuske en Merie Hagenaers uit de dorpstraat. t.o. Akkermans

Daar was ook de schilderswerkplaats.

Mertien van Kaam was getrouwd met Leentje Verreijen en woonde op de Dorpsstraat.

Martien was elektricien van beroep en Leentje naaister.

Ronneke Nefs (Arjaon) getrouwd met Anneke (Van Eekelen) van Kiske van ’t Lammetje uit het Venkelstraatje in Tholen. Ron was uitbater van Café Tivoli ( van 1936 tot 1951) en daarvoor en ook nog wel daarnaast los arbeider, zowel agrarisch en in de bouw, alsook in de gieterij Ook was hij polderwerker. Na zijn kasteleinstijd werd hij o.a. bandleider bij suikerwerkenfabriek Coda op de Jankenberg Zijn laatste arbeidsjaren bracht hij door bij Plametha.

Henk van de Fijne Groffen. Was brouwersknecht bij brouwer De Jong (waar nu Bernaars Transport is gevestigd)

Piet van Pollekes Piet Henzen (De familinaam werd wel eens verbasterd tot Hengsels. Piet van Polleke Hengsels dus) Piet was een vrijgezelle een z.g. ouwe jonge jonge

Koos de Groot. Koos was getrouwd mee Jaan (van de Blauwe) Maas. Hij werkte bij de PTT als chauffeur. Hij woonde in de fabrieksstraat in één van de acht huiskes - Koos was monicaspulder en vormde samen met zijn vrouw (op drums), zijn zwager Janus Maas (sax, trompet en zang ALLE TALEN!!) de vrouw van Janus, Truuske de Weert van Dien en Charel de Weert (ok monica) soms nog een vijfde muzikant Rinus Geldhof (Klarinet en sax), of soms, meestal wel denk ik achteraf, ook wel Peetje Bruis(klarinet en sax) , uit Bergen op Zoom, het amusementsorkest “Jazzband de Vrolijke Rapsodisten”

Zij waren het huisorkest van Café Tivoli

Piet Bervaas uit de bakkersfamilie van Jan Bervaas – Lacor, t.o. de Pastorie waar nu Heijmans bloemen in zit. Piet was getrouwd met Marie van Eekelen uit Tholen zuster van Anneke van Ronneke Nefs. Piet werd postbode en heeft die functie later weer verruild voor werk bij bakkerij Van Mechelen in de Bosschstraat te Bergen op Zoom. Piet was een trouw lid van het Kerkkoor en de Fanfare op Halsteren Later door toedoen van Toon Verswijveren is hij ook in de Thoolse harmonie gaan spelen (Sax)

Berichten van de werkgroepen

Werkgroep Geschiedenis

Een van de werkgroepen van de Heemkundekring Halchterth is de

werkgroep Geschiedenis. De naam zegt het eigenlijk al. Deze groep

houdt zich bezig met alles wat met de geschiedenis van Halsteren ten

Lepelstraat te maken heeft.

In de bijeenkomsten van de groep wordt besproken wat men kan

doen om de geschiedenis voor de komende nageslachten te bewaren,

maar ook om het een en ander levendig te maken.

Door middel van gesprekken met oude inwoners van de gemeente,

wel geboren en getogen in Halsteren en Lepelstraat, proberen we

een beeld te krijgen van onze gemeente in vroeger tijden.

Veel alledaagse zaken komen in zo’n gesprek aan de orde.

Deze gesprekken worden opgenomen en naderhand afgeluisterd.

Aan de hand hiervan kunnen er verschillende onderwerpen

geselecteerd worden Hiervan kunnen we dan weer b.v. een

tentoonstelling samen stellen.

Zo hebben we tot nu toe een aantal gesprekken gehad met mensen

die vroeger in een winkel werkten, of zelf een winkel hadden.

Samen met de werkgroep Genealogie en de foto’s die de

fotoclub verzameld heeft,en opgeborgen in ons archief komt er

in het najaar van 2010 een tentoonstelling over winkels die er voor 1960

in Halsteren en Lepelstraat waren.

Het belangrijkste van de werkgroep geschiedenis is natuurlijk

de geschiedenis van onze en uw voorouders bewaren.

Wij staan ook altijd open voor materialen die men privé nog

in bezit heeft. U kunt ons altijd helpen met materiaal, verhalen,

vragen en suggestie’s. Alles kan in bruikleen aan ons beschikbaar gesteld

worden, of wanneer u foto’s heeft kunnen wij deze eventueel scannen,

natuurlijk alleen met goed vinden van de eigenaren.

Kortom een werkgroep die de Heemkunde van Halsteren en Lepelstraat

voor iedereen hoorbaar en zichtbaar wil maken.

Zie voor namen en adressen onze website.

Kantgroep MarKant

Onder de bezielende leiding van Marian Muller vallen de veertien dames van Kantgroep MarKant, in leeftijd variërend tussen de vijfenveertig en tachtig jaar, zeker in het oog en dat al sinds 1996. In dat jaar richtte Corrie Kruf – Huiszoon de kantgroep op. Na haar overlijden in 1998 nam Marian Muller – Roks haar taak over. Evenals Corrie is ook Marian Muller bevoegd kantwerkdocent. Zij volgde haar opleiding bij het Kantcentrum in Brugge, waar zij cum laude afstudeerde.

Er zijn minstens twintig soorten kant, onder meer Bince kant, Parijse kant, Stropkant, Tule kant, Vlaanderse kant, maar de koningin onder de kantsoorten is Mechelse kant. Daarnaast bestaat er ook vrij werk. De dames van MarKant komen twee keer per maand bij elkaar in de Hof van Ram. Sommigen klossen al twintig jaar. Eén van de dames is gespecialiseerd in tule kant. Om de vijf jaar wordt er een tentoonstelling georganiseerd. In december bezoeken de dames de kantmarkt in Maarn om bij te blijven en om materiaal in te slaan. Het land om inkopen te doen is evenwel België. In Lochristi staat de fabriek van de familie De Martelaere waar de kantklosjes worden gemaakt.

Het kantwerk ontstond in de zestiende eeuw in België en Italië. Het was eigenlijk een soort vlechtwerk. Op oude prenten zien wij heren met molensteen kragen afgeboord met kant. Later, wanneer de haardracht langer wordt, worden de kragen vervangen door een bef. Iedere kantsoort heeft zijn eigen techniek en materiaal. De kantwerksters werken met vier klosjes tegelijk, waarmee ze kruisen (links over rechts) en wringen (rechts over links), de hoofdslagen. Zo ontstaan de open ruimtes in kant, de tralies, waaraan de soort te herkennen is, tule kant heeft andere tralies dan stropkant.

Bij kantwerk denkt men al snel aan kleedjes, maar dat woord wil Marian Muller eigenlijk niet horen. Zij ontwerpt ook zelf en houdt veel van modern werk. Het kantwerk dat door de dames van de kantgroep wordt gemaakt, wordt ingekaderd, waardoor er sprake is van ware kunstwerkjes. Marian Muller laat ook geen gelegenheid voorbij gaan om kantwerk te promoten. Zo was zij jurylid op het kantcongres in het Spaanse Tordesillas en gaf zij demonstraties kantwerk op de wereldtentoonstelling in Zaragossa. Nee, het woord oubollig komt in het woordenboek van MarKant niet voor. Heemkundekring Halchterth kan trots zijn op zo’n kantgroep!

Verslag van onze jaarlijkse busreis.

Voor de 23e keer ging de kring een busreis maken en wel naar Dordrecht. Voor het eerst in al deze jaren een stedentrip. De planning was om 29 mei deze reis te maken. Lia, Marian, Adrie en Richard gingen naar Dordrecht om afspraken voor het reisje te maken. Helaas zijn er in dat weekend Dortse stoomdagen. Het VVV raadde ons ten sterkste af om die dagen met een groep een rondje Dort te doen. Het is een drukte van jewelste. Flexibel als we zijn besluiten we de tocht een week te vervroegen. Het is dan wel pinksterzaterdag, maar anders wordt het weer zo laat in het seizoen.

We kiezen voor het rondje Dort. Doordat er toch al afspraken van groepen zijn komen er wel enkele wijzigingen in het programma, maar alles blijft er wel in. Voor de rondvaart waren de boten al besproken en konden we alleen om 12.00u een boot reserveren. In een boot kunnen maximaal 40 personen. Enkelen konden dus niet mee maar die hebben in de extra vrije tijd het Simon van Geinmuseum en ’t Hof bezocht.

We begonnen met koffie met Dortse appelmarijn. Daarna ruim een uur vrije tijd om daarna de boottocht door Dordrecht te maken.

Lunchen in De Reiziger, waarna 3 gidsen gereed stonden voor de rondwandeling.

Niet iedereen heeft de wandeling gemaakt. Vanwege leeftijd is een wandeling van 2 uren best veel. Maar ieder is er vrij in. De snelle wandelaars hadden nog tijd een terrasje te pakken .

Stipt 5 uur was de bus bij de afgesproken plaats en iedereen was aanwezig.

Precies 6 uur waren we weer te Halsteren.

Het weer was perfect, zodat we wederom terug kunnen kijken naar een geslaagde dag.

Marjan, Lia, Adrie en Richard

Oproep

Ann Stanneveld is samen met Marieke van Nimwegen begonnen met het samenstellen van een boek met foto’s en verhalen over het psychiatrische ziekenhuis “Vrederust”.

Als u verhalen over Vrederust heeft horen we die graag van u. Ook foto’s met namen van mensen die erop staan zijn ook welkom. Na het scannen krijgt u de foto’s weer terug. Als u er zelf gewerkt of gewoond hebt vinden we het interessant om te weten hoe u het daar vond en welke dingen u daar hebt meegemaakt.

Wij zouden het jammer vinden als alle mooie en soms ook minder mooie verhalen over Vrederust vergeten worden. Daarom willen wij ze verzamelen en voor het nageslacht bewaren.

Alle verzamelde informatie wordt, na voltooiing van het boek overgedragen aan de heemkundekring.

U kunt uw verhalen of foto’s sturen of mailen naar:

Ann Stanneveld, Lievenshovelaan 12 4623 TA Bergen op Zoom, tel:0164.233325

mail: hortensiabenb@kpnmail.nl

Tot slot

Het was dit keer een goed gevulde nieuwsflits, dank zij de medewerking van meerdere leden. Hartelijk dank daarvoor. Recent is de redactie recent uitgebreid met Mieke Grever, terwijl Henk van Aert afscheid heeft genomen.

We willen iedereen uitnodigen om ook hun bijdragen voor de volgende nieuwsflits te leveren. Bijdragen s.v.p. sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.