Nieuwsflits juli 2009

Halchterth Nieuwsflitsen

********************

DE HOF VAN RAM,

De Beeklaan 29a,

4661 BA Halsteren.

Tel. 0164 687728

********************

Jaargang 13,

nummer 2,

Juli 2009

********************

Alhoewel dit nog niet de officiële titel is van ons nieuwe jaarboek, willen we hier toch alvast een tipje van de sluier oplichten over de inhoud van dit bijzondere jaarboek 2009.

Het jaarboek 2009, “Lepelstraat en Halsteren toen en nu”

Het wordt een fotoboek met opnamen van locaties in Halsteren en Lepelstraat waar in de loop van de tijd veel is veranderd. Een foto van toen en een foto van dezelfde locatie zoals die nu is, laat zien hoezeer Halsteren en Lepelstraat zijn veranderd.

Het doel van het boek is dan ook om de veranderingen door de tijd heen weer te geven, waarbij er voor velen de herkenning zal zijn van hoe het ooit is geweest en hoe het nu is. Soms zijn het positieve veranderingen, maar vaak ook zijn er veel mooie en karakteristieke plekken in ons dorp door de veranderingen verloren gegaan. Wat mooi en lelijk is, wil het fotoboek niet laten zien. Dat laten we graag over aan de lezer die daarover zelf het best kan oordelen.

Onze werkgroep fotografie zorgt voor de inhoud van het fotoboek. Zij kunnen daarvoor putten uit een rijk archief met veel oude en nieuwe foto’s uit ons heemgebied. Dat gebied bestrijkt niet alleen Lepelstraat en Halsteren van nu, maar gaat tot de grens van het vroegere dorp, dus tot aan de grens met Bergen, Wouw Steenbergen, Vosmeer en Tholen.

In totaal worden 64 situaties van toen en nu vergeleken en ook met een korte tekst beschreven. Voor een deel gaat het om foto’s die nog niet eerder zijn vertoond. Gezocht wordt naar foto’s van herkenbare situaties van straatbeelden, van de natuurlijke omgeving in en om ons dorp en van het woon- en leefmilieu.

De werkgroep fotografie zou het op prijs stellen als er onder onze leden nog mensen zijn die nog (bijzondere) oude foto’s hebben van onze vroegere gemeente en die beschikbaar zouden willen stellen voor ons jaarboek. (Met een scan van minimaal 300 dpi maakt u ons ook al gelukkig.)

U kunt daarvoor contact opnemen met: Henk van Aert, tel. 0164.683136 of mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Het nieuwe jaarboek zal in december verschijnen en is, zoals altijd voor onze leden gratis te verkrijgen. Ook is het mogelijk om in te schrijven voor meerdere exemplaren die voor leden 7,50 euro kosten.

Wij wensen u alvast veel kijk- en leesplezier.

Permanente fototentoonstelling en de Hof van Ram

Sinds kort hangen er in de grote zaal in de Hof een aantal panelen waarop, steeds wisselend, een aantal foto’s valt te bewonderen. Het is een soort ’wisselende permanente’ fototentoonstelling dus.

Onze werkgroep fotografie beschikt over zo veel historisch interessant materiaal, dat gezocht is naar een mogelijkheid om daar meer mee te doen en om dat aan meer mensen te kunnen laten zien.

Dat is dus deze expositie geworden. Drie tot vier keer per jaar zal de expositie vernieuwd worden. De exposities zijn thematisch van aard. Zo zijn er op dit moment familie- en groepsfoto’s te bewonderen. Deze foto’s zullen tot september blijven hangen. Daarna komt er een serie foto’s van het bejaardenhuis St.Elisabeth.

Voor daarna wordt er gedacht aan thema’s zoals boerderijen in Halsteren en Lepelstraat, foto’s uit de polder of foto’s van excursies die de heemkundekring heeft georganiseerd. Het gaat dus niet alleen om thema’s uit het verleden, maar ook over actuele ontwikkelingen in ons dorp.

De foto’s zijn in principe elke zaterdagochtend, tijdens het ’koffie-uurtje’ (van 10.00 tot 12.00 uur)in de Hof te zien, maar ook op andere momenten als er in de Hof iets te doen is.

Wij zullen u via de nieuwsbrief op de hoogte houden over wat er in de toekomst zal worden geëxposeerd.

Ook hier geldt dat, als u nog over foto’s beschikt die we voor onze exposities zouden kunnen gebruiken, u hiervoor contact kan opnemen met: Henk van Aert tel. 0164.683136 of mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Van de bestuurstafel

# We zijn als bestuur erg ingenomen met de nieuwe huisvesting van ons archief in de bibliotheek en nodi- gen alle leden uit om dat een keer te komen bewonderen. Wat ons betreft kan het archief daar blijven en is een verhuizing naar het centraal gemeentelijk archief, dat nu onder het Wilhelminaveld wordt gebouwd, minder aantrekkelijk. We zoeken wegen om te voorkomen dat we die stap moeten maken en zullen daarover ook in overleg met de gemeente treden.

# We constateren dat het aantal leden dat de maandelijkse ledenvergadering bezoekt in de loop der jaren aan het afnemen is. Dat is jammer, omdat in deze ledenvergaderingen toch veel van het wel en wee van onze kring aan de orde komt. We zijn dus aan het nadenken over de mogelijkheden om deze bijeenkomsten voor onze leden aantrekkelijker te maken. Als u daarvoor goede ideeën hebt zijn deze welkom.

# De Rabobank gaat heemkundige projecten in de regio financieel ondersteunen en is op zoek naar goede voorbeelden. Het bestuur heeft besloten om het uitgeven van ons jaarboek als project in te dienen, zodat we hiermee de kosten wat kunnen drukken.

# Het bestuur heeft weer deelgenomen aan een bijeenkomst van de cultuurhistorische organisaties uit onze gemeente Deze komen elk kwartaal bij elkaar om bij te praten over ieders activiteiten en mogelijk gezamenlijk te ondernemen activiteiten.

Werkgroep Educatie.

Al enige jaren verzorgt de Heemkundekring in samenwerking met het Markiezenhof projecten voor de schooljeugd. Eén van de projecten is ’Jet en Jan’ voor groep 5 van de Halsterse en Lepelstraatse basisscholen. Alle scholen doen hier aan mee. Eerst krijgen de leerlingen op school in een aantal lessen te horen hoe Jet en Jan, kinderen van hun leeftijd, 100 jaar geleden in Halsteren leefden. Het project is door de Provincie opgezet maar wordt helemaal aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. Eén van de onderdelen is dat de kinderen het ook zelf ervaren. Hiertoe komen ze met een aantal begeleiders een ochtend of middag naar de Hof van Ram. Hier gaan ze onder andere meubels of koper poetsen, op de oude manier de was doen in een wastobbe met wasbord, koffie malen, op een leitje schrijven, sokken stoppen en oude spelletjes doen, zoals tollen en hoepelen. De kinderen zijn na afloop wild enthousiast. Voor de wat oudere jeugd, groep 8, is er het project Cumenu. Hierbij doen zij een speurtocht door Halsteren, vergelijken foto’s van Halsteren ’vroeger en nu’, en ook maken zij kennis met oud schrift. Dit laatste vinden zij zeer interessant.

Voor de begeleiding hebben we een groepje van ca. 10 personen.

● We hebben echter uitbreiding nodig, zodat er ook vervangers zijn.

● Hiertoe is de ’Werkgroep Educatie’ opgericht.

● John Kruis is het groepshoofd.

Mocht u interesse hebben om deel te nemen, dan kunt u zich bij hem

aanmelden: (tel. 0164.682162 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

Beide projecten zijn 8x per jaar. In de toekomst willen we ook nagaan of er andere projecten mogelijk zijn om de jeugd voor Heemkunde te interesseren.

De Redactie.