Uitnodiging Ledenbijeenkomst | 28 maart 2018

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenbijeenkomst van woensdag 28 maart 2018
Hof van Ram. Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen en actualiteiten

3. Verslag vorige vergadering
4. Busreis 9 juni 2018 naar België

5. Koningsdag
6. Evaluatie lezing Dhr. Van Es over het heelal
7. Rondvraag
8. Pauze
9. Lezing over de St. Antoniusmolen

Verslag ledenvergadering van donderdag 22 februari 2018

1. Opening.
kandidaat bestuurslid  tijdelijk mee draait. Het voorstel is om deze kandidaat door te schuiven naar het bestuur ter

 Lezingen en activiteiten
Zaterdag 24 maart                                      Ruilmiddag postzegelclub, van 12.00 uur tot 16.00 uur
Woensdag 28 maart ledenverg.               Lezing over de St. Antoniusmolen
Dinsdag 24 april                                               Inloopavond genealogie van 19.30 tot 22.15 uur
Donderdag 26 april                                        Jaarvergadering
Vrijdag 27 april                                                 Koningsdag
Zaterdag 28 april                                             Ruilmiddag postzegelclub, van 12.00 uur tot 16.00 uur
Woensdag 23 mei                                          Ledenvergadering

 Bij alle lezingen/ activiteiten na de vergadering streven wij naar een aanvangstijd van 20.45 uur, toegang gratis, ook voor niet leden.