Uitnodiging Jaarvergadering 26-4-2017

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van woensdag 26-04- 2017

 

Hof van Ram. Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen en actualiteiten met o.a. info over de busreis en Koningsdag!

3. Verslag vorige jaarvergadering

4. Financiële verslagen

5. Verslag kascommissie

6.Oproep lid kascommissie

7.Begroting

8.Herverkiezing bestuursleden John Kruis, Lia Rozendaal en Aard in ‘t Veld

9.Rondvraag

10.Pauze

Verslag jaarvergadering 28 april 2016

1. Opening


De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering.

2. Mededelingen en activiteiten


Lezingen en activiteiten

Woensdag 26 april Jaarvergadering

Donderdag 27 april Koningsdag

Woensdag 24 mei Ledenvergadering


Bij alle lezingen/ activiteiten na de vergadering streven wij naar een aanvangstijd van 20.45 uur, toegang gratis, ook voor niet leden.