Uitnodiging 28 April 2016

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van donderdag 28 april 2016.                                         

Hof van Ram. Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen en actualiteiten

3. Verslag vorige vergadering

4.   Financiële verslagen

5.  Verslag kascommissie

5a oproep lid kascommissie

6.  Begroting

7.  Contributie

8.  Stemming herkiesbare bestuursleden 

9. Rondvraag

10. Pauze

Verslag jaarvergadering 30-04-2015

1.  Opening                                                                                                                                                                              

Lezingen en activiteiten 

Koningsdag 27 april      Rondleidingen door het Heemhuis

Donderdag 28 april                             Jaarvergadering

Ledenverg. Woensdag 25 mei           Lezing Paul Asselbergs

Postzegelruilmiddag 28 mei     van 12.00 uur tot 16.00 uur

Heemkundereis 28 mei                      Naar het oude ambachten en speelgoedmuseum in Terschuur

Donderdag 30 juni     Ledenvergadering

In juli en augustus zijn er in verband met de vakanties geen ledenvergaderingen gepland.

Bij alle lezingen/ activiteiten na de vergadering streven wij naar een aanvangstijd van 20.45 uur.