Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van 30 maart 2016

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenbijeenkomst van woensdag 30 maart 2016.

Hof van Ram. Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen en actualiteiten

3. Verslag vorige vergadering

 

4. Evaluatie lezing Yolande Kortlever

 

5. Evaluatie voorjaarsconcert Glacis

 

6. Herverkiezing diverse bestuursleden

7. Heemkundereis 28 mei 2016

8. Rabo Clubactie

9. Rondvraag

10. Pauze

11. Fotopresentatie familie en groepsfoto’s door Suus Nefs


Verslag ledenvergadering 25 februari 2016

1. Opening

Janus van der Zande opent de vergadering en heet iedereen welkom, speciaal Yolande Kortlever die straks een lezing over Ambrogio Spinola gaat geven.

Er werd een moment stilte gehouden voor het overlijden van ons lid Dhr. Mertens uit Lepelstraat.

Afmeldingen 8 personen, aanwezig 36 personen.

2. Mededelingen en actualiteiten

12. Lezing door Yolande Kortlever over Ambrogio Spinola.

Lezingen en activiteiten 

Zondagmiddag 6 maart                     Voorjaarsconcert van de Glacis

Postzegelruilmiddag 19 maart      van 12.00 uur tot 16.00 uur

Ledenverg. woensdag 30 maart        Fotopresentatie familie en groepsfoto’s door Suus Nefs

De Hofzaal lezingen zijn                    1-8-15 en 22 maart.

 

Koningsdag 27 april      Rondleidingen door het Heemhuis

Donderdag 28 april                             Jaarvergadering

Ledenverg. Woensdag 25 mei           Lezing Paul Asselbergs

Postzegelruilmiddag 28 mei     van 12.00 uur tot 16.00 uur

Heemkundereis 28 mei                      Naar het oude ambachten en speelgoedmuseum in Terschuur

Donderdag 30 juni     Ledenvergadering

In juli en augustus zijn er in verband met de vakanties geen ledenvergaderingen gepland.

Bij alle lezingen/ activiteiten na de vergadering streven wij naar een aanvangstijd van 20.45 uur.