Persbericht | Donderdag 25 februari lezing over Militair grootmeester Ambrogio Spinola

Op donderdagavond 25 februari zal Yolande Kortlever een lezing geven bij Heemkundekring Halchterth. Deze lezing begint om 2.45 uur na de ledenvergadering. Het onderwerp is Ambrogio Spinola,militair grootmeester.
Deze Ambrosi speelde een grote rol tijdens de Tachtigjarige oorlog, een strijd van de opstandige gewesten in de Nederlanden tegen hun landsheer, de koning van Spanje. Yolande zal aandacht schenken aan de oorzaken van de strijd en het verloop van de oorlog. Tevens gaat zij wat dieper  in op de belegeringen van Bergen op Zoom door Pama, in 1588 eb door Spinola in 1622.
Spinola is afkomstig uit een adellijk en schatrijk  Genuees bankiersgeslacht. Hij was voorbestemd om ook bankier te worden ,maar koos voor een militaire carriere in Spaanse dienst. Als opperbevelhebber van de Spaanse troepen behaalt hij menig succes. Prins Maurits van Oranje is echter een geduchte tegenstander. Het wordt een strategisch schaakspel tussen beide heren.
Yolande Kortlever werd in december 1997 aangesteld als archivist bij de gemeentelijke archiefdienst van de gemeente Bergen op Zoom. Na de fusie tussen de archiefdienst en het museum Het Markiezenhof werd zij in 2004 benoemd tot stadshistoricus. In 2013 verscheen haar boek  Bergen op Zoom, een stadsgeschiedenis in vogelvlucht.
Het belooft een heel bijzondere lezing te worden.
Donderdag 25 februari, aanvang 20.45 uur in de Hof van Ram. De Beeklaan 29a te Halsteren.
Toegang gratis, iedereen is welkom.