PERSBERICHT | 16 & 18 febuari 2016 presentatie watersnoodramp

De werkgroep van Heemkundekring Halchterth verzorgt op dinsdag 16 en donderdag 18 februari 2016

een presentatie over de watersnoodramp van 1953.Het betreft een digitale fotopresentatie die laat zien

wat er tijdens de ramp allemaal in Halsteren en Lepelstraat is gebeurd. Er zijn nieuwe foto’s opgenomen

. Er zijn ook foto’s toegevoegd van de huidige situatie van de getroffen gebieden van Lepelstraat en

Halstere. Dit om beter aan te kunnen duiden waar de ramp precies heeft plaats gevonden.De

presentatie begint met een terugblik op de ramp, met daarna o.a. de items bezoek van koningin Juliana

aan Halsteren, de hulpverlening en verleners, de herdenkingsmonumenten enz. De presentatie eindigt

met de bidprentjes van de slachtoffers. De werkgroep fotografie heeft geprobeerd een zo compkeet

mogelijk beeld van de ramp te geven.

De presentatie is in handen van Janus van der Zande, en wordt gehouden in het heemhuis , de Beeklaan

29a, Halsteren.

De eerste presentatie is op verzoek, dinsdagavond 16 februari, aanvang 200.00 uur. Dezelfde

presentatie wordt herhaald op donderdagmiddag 18 februari, aanvang 14.00 uur.

De toegang is gratis.