Uitnodiging ledenbijeenkomst ; donderdag 25 februari 2016

Hierbij nodigen wij U uit voor de ledenbijeenkomst van donderdag 25 februari 2016

Hof van Ram. Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.

Agenda

1.  Opening

2.  Mededelingen en actualiteiten

3.  Verslag vorige vergadering

4.  Evaluatie postzegelmiddag

5.  Evaluatie tentoonstelling en lezing over landgoed “de Hertgang”

6.  Evaluatie presentaties Watersnoodramp

7.  Herverkiezing diverse bestuursleden

8.  Heemkundereis 28 mei 2016

9.  Rabo Clubactie

10. Rondvraag

11.Pauze

12.Lezing Yolande Kortlever over Ambrogio Spinola, militair grootmeester (1569-1630)

Verslag vorige vergadering 27 januari 2016

 

1. Opening

 

Lezingen en activiteiten

Presentatie Watersnoodramp           Dinsdagavond 16 febr. Aanvang 20.00 uur. Zaal open om        19.30 uur.

Presentatie Watersnoodramp           Donderdagmiddag 18 febr. Aanvang 14.00 uur. Zaal open om

                                                               13.30 uur.

Ledenverg. Donderdag 25 febr.        Lezing Yolande Kortlever over Ambrogio Spinola, militair

                                                               grootmeester (1569-1630)

Zondagmiddag 6 maart                     Voorjaarsconcert van de Glacis

Ledenverg woensdag 30 maart         Fotopresentatie familie en groepsfoto’s door Suus Nefs

De Hofzaal lezingen zijn                    1-8-15 en 22 maart.

Donderdag 28 april                             Jaarvergadering

Ledenverg. Woensdag 25 mei           Lezing Paul Asselbergs

 

 

Bij alle lezingen/ activiteiten na de vergadering streven wij naar een aanvangstijd van 20.45 uur.