Belangrijke data activiteiten heemhuis/heemkundekring

Er komt weer een Rabobank clubkasactie, die vindt plaats tussen 6

en 19 april a.s. Hoe meer stemmen hoe meer fondsen die voor ons

oplevert. Stem aub op de heemkundekring.

Heemhuis:

Dinsdagmiddag  12 januari 2016                      inloopdag fotografie

Zaterdagmiddag 16 januari 2016          postzegelruildag en

verloting en mogelijk veiling

Data komende ledenvergadering:

Woensdag 27 januari 2016  ledenvergadering 20:00 uur met in het tweede deel en lezing over het landgoed De Hertgang

De ledenvergadering op donderdag 25 februari hebben we een lezing over Spinola en Ambrosius

De ledenvergadering op woensdag 30 maart zal een fotopresentatie als onderwerp hebben.

De Hertgang. Op zaterdag 23 en 30 januari  en zondag 24 en 31

januari organiseren we hier in het heemhuis een tentoonstelling

over dit landgoed, steeds van 10:00 tot 16:00 uur.

Markiezenhof

Hofzaallezingen in het Markiezenhof te Bergen op Zoom.

De lezingen zijn op de dinsdagen 1-8-15-22 maart

Onderwerpen zijn. De Romeinen in Bergen op Zoom, De vergeten

oorlog van 1814, de weervissers van BoZ, 2 eeuwen schippers en

scheepvaart.