Nieuwjaarstoespraak 2016

Nieuwjaarstoespraak 2016,     10 januari 2016

Beste dames en heren, beste Vuur en Vlam,

Namens het bestuur wens ik u allen een voorspoedig 2016, een goede

gezondheid en alle goeds toe.

Het is weer gezellig druk.

Het is een hele eer om u en Vuur en Vlam op de nieuwjaarsreceptie te

mogen begroeten. Zij gaan straks tussendoor optreden.

Terugkijkend is 2015 een druk jaar geweest. We hebben heel veel

georganiseerd.

-Een tiental ledenvergaderingen met in het tweede deel een lezing of een

presentatie.

-Presentatie Watersnoodramp   heel druk bezocht

-Koningsdag

-De jaarlijkse busreis laatste keer naar de Trappisten

-Er zijn een aantal nieuwsflitsen gemaakt

-Monumentendag

-Boekuitreiking Atletiekclub Olympia

-Mosselavond

-Inloopdagen genealogie

-Inloopdagen fotografie

-Tentoonstelling Hadrianusschool

-Sinterklaasontbijt

-Kerstsamenzang ook heel druk bezocht

-Een paar postzegelmiddagen Paul probeert dit van de grond te krijgen,

het gaat steeds beter lopen.

-Najaarsexcursie

Ik som dit bewust allemaal op om u er op te wijzen dat dit door

vrijwilligers wordt gedaan. Leden van onze vereniging die hier heel veel

vrije tijd in stoppen. Vergaderen, organiseren, bemensing zoeken, het Hof

Open houden, spullen halen, spullen wegbrengen, inrichten, opruimen,

kantinedienst draaien enz enz.

Dus graag straks een applaus voor onze vrijwillgers.

We kunnen dus heel goed leden gebruiken die willen meehelpen.

En nu 2016

U krijgt binnenkort een verzoek om de contributie betalen, dit gaat niet

meer met een acceptgiro vanwege de kosten. Acceptgirokaarten laten

drukken kost een berg geld en voor de verwerking moeten wij nog eens

bankkosten betalen. Verzoek is om dit via telebankieren te betalen.

De contributie is 14,75 en dat met de wetenschap daar u daarvoor bijna

jaarlijks een boek krijgt.

Het blijft een uitdaging om de inkomsten op peil te houden en dat lukt

alleen met voldoende leden. U mag altijd meer contributie betalen velen

van u doen dat al.

Jaarboek 2016

In 2016 hopen we in samenwerking met Stichting Alterse Carnaval uit te

geven. Hier wordt hard aan gewerkt.

Graag verwijs ik u naar onze website heemkundekring.nl, deze geeft het

laatste nieuws weer en wordt druk bezocht.

Wij zijn mede-organisator van de Hofzaallezingen in het Markiezenhof te

Bergen op Zoom. De lezingen zijn op de dinsdagen 1-8-15-22 maart

Onderwerpen zijn. De Romeinen in Bergen op Zoom, De vergeten oorlog

van 1814, de weervissers van BoZ, 2 eeuwen schippers en scheepvaart.

Wees snel ik weet niet of er nog plaats is. U kunt de lezingen ook los

bezoeken. De foldertjes liggen hier. Mogelijk dat we enkele lezingen naar

het heemhuis halen.

Er komt in oktober een overzichtstentoonstelling van de

kantkloswerkgroep met naar ik begrepen heb zeer exclusieve werken. Ook

maken dan de spinsters hun opwachting.

Er komt weer een Rabobank clubkasactie, die vindt plaats tussen 6 en 19

april a.s. Hoe meer stemmen hoe meer fondsen die voor ons oplevert.

Stem aub op de heemkundekring.

In 2015 werden de ledenvergaderingen weer druk bezocht en voor 2016

gaan we verder met het recept van eerst vergaderen en in het tweede uur

een presentatie, lezing of diaserie.

Ik kom nu aan het einde van mijn toespraak.

Wat belangrijke data:

Op dinsdagmiddag 12 januari 2016 is er weer een inloopdag fotografie

Op zaterdagmiddag 16 januari 2016 is er een postzegelruildag en

verloting en mogelijk veiling  in het heemhuis.

Data komende ledenvergadering:

Voor woensdag 27 januari is de volgende ledenvergadering, met in het

tweede deel en lezing over het landgoed De Hertgang

De ledenvergadering op  donderdag 25 februari hebben we een lezing

over Spinoza en Ambrosius

De ledenvergadering van woensdag 30 maart zal een fotopresentatie als

onderwerp hebben. In de convocaties zal het onderwerp bekend maken.

De Hertgang. Op zat 23 en 30 januari  en zond 24 en 31 januari

organiseren we hier in het heemhuis een tentoonstelling over dit

landgoed, steeds van 14:00 tot 16:00 uur.

Ik stel nu voor om naar Vuur en Vlam te luisteren tussen de borrels en de

oliebollen door en een applaus voor de vrijwilligers, de oliebollenbakkers

en de bediening.

Ik dank u voor uw aandacht.

Vz

Anton van Oost