Convocatie: ledenvergadering 28-10-2015

De heemkundekring Halchterth is een ANBI-instelling. Dit betekent dat u belastingvrij geld kunt schenken. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze penningmeester.

Hierbij nodigen wij U uit voor de ledenbijeenkomst van woensdag 28 oktober  2015.

Hof van Ram. Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.

Agenda

1.  Opening

2.  Mededelingen en actualiteiten

3.  Verslag vorige vergadering

4.  Evaluatie najaarsexcursie op 26 september 2015

5.  Inschrijving mosselavond 13 november 2015

6. Evaluatie lezing Marian Muller kantklossen deel 4

7  Evaluatie fotopresentatie 20 oktober van Janus van der Zande

8.  Oproep vrijwilligers koffiedienst

9.  Rondvraag

10. Pauze

11. Halsterse gedichtenavond door Frans Nefs

Verslag vorige vergadering 24 september 2015

 

1.  Opening

Vervangend voorzitter Janus van der Zande opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet iedereen welkom en is blij dat er een grote opkomst is. Er zijn 11 afmeldingen en 33 aanwezigen.

 

 

11. Lezing Marian Muller kantklossen deel 4

 

Lezingen en activiteiten

Za - zondag 10-11 oktober        Tentoonstelling Hadrianusschool

en woensdag 14 oktober  en     Op zaterdagen open van 10.00-16.00 uur, op woensdag van 13.00-16.00 uur.

Za- zondag 17-18 oktober         Op zondagen van 13.00-16.00 uur.

Dinsdag 20 oktober                   Fotopresentatie Janus van der Zande over Halsteren en Lepelstraat,          Herhaling op verzoek. Aanvang  14.00 uur.                                                                                                                                             

Woensdag 28 oktober             Ledenvergadering. Halsterse gedichtenavond door Frans Nefs

Donderdag 26 november         Ledenvergadering. Heemkundequiz

Vrijdag 13 november                       Nieuwe datum Mosselavond

 

 

Bij alle lezingen/ activiteiten na de vergadering streven wij naar een aanvangstijd van 20.45