Convocatie: ledenvergadering 26-8-2015

Hierbij nodigen wij U uit voor de ledenbijeenkomst van woensdag 26 augustus 2015.
Hof van Ram. Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen en actualiteiten
 3. Verslag vorige vergadering 
 4.  Verhoging contributie 
 5. Najaarsexcursie op 26 september 2015
 6. Evaluatie fotopresentatie Janus van der Zande
 7. Monumentendagen 12 en 13 september a.s.
 8. Stand van zaken jaarboek 2015
 9. Groepshoofdenoverleg
 10. Rondvraag
 11. Pauze
 12. Presentatie over land van allure en Fort de Roovere

Verslag vorige ledenvergadering 25-06-2015

Lezingen en activiteiten

Woensdag 26 augustus:          Ledenvergadering en presentatie over land van allure en Fort de Roovere
Zaterdag 5 september               Postzegelmiddag, aanvang 12.00 uur.
Za. en zondag 12 en 13 sept    Monumentendagen
Donderdag 24 september         Ledenvergadering. Lezing Marian Muller kantklossen deel 4
Zaterdag 26 september             Excursie naar Wilhelmietenmuseum in Huijbergen
Zaterdag 10 oktober                  Tentoonstelling Hadrianusschool,  open van 10.00-16.00 uur
Zondag  11 oktober                    Tentoonstelling Hadrianusschool,  open van 13.00-16.00 uur

Woensdag 14 oktober                Tentoonstelling Hadrianusschool,  open van 13.00-16.00 uur

Zaterdag 17 oktober                  Tentoonstelling Hadrianusschool,  open van 10.00-16.00 uur
Zondag  18 oktober                    Tentoonstelling Hadrianusschool,  open van 13.00-16.00 uur

Woensdag 28 oktober                Ledenvergadering. Halsterse gedichtenavond door Frans Nefs
Donderdag 26 november           Ledenvergadering. Heemkundequiz
Vrijdag 13 november            
Nieuwe datum Mosselavond

 

Voor alle lezingen/ activiteiten na de vergadering streven wij naar een aanvangstijd van 20.45