Uitnodiging jaarvergadering 30-4-2015

 

Uitnodiging voor de jaarvergadering van 30-04-2015.

Hof van Ram. Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30.

 

Agenda

1.  Opening

2.  Mededelingen

3.  Verslag vorige vergadering

4.  Financiële verslagen

5.  Verslag kascommissie

6.  Begroting

7.  Contributie

8.  Stemming herkiesbare bestuursleden, John Kruis, Joop van Elzakker, Aard in ’t Veld. Ad Segers is

aftredend en niet herkiesbaar, het bestuur heeft als nieuw bestuurslid Mevr. Lia Rozendaal      voorgedragen.

9. Rondvraag

10. Pauze

11. Jos Rampart draait nogmaals het klankbeeld over George van Raemdonck en signeert na afloop het  

     boek.

Verslag van de jaarvergadering van donderdag 24-04-2014

Lezingen en activiteiten

Maandag 27 april Koningsdag, diverse activiteiten in het Heemhuis van 10.00 tot 16.00

Donderdag 30 april                  Jaarvergadering met na de vergadering een presentatie door Jos Rampart                                                   over George van Raemdonck en mogelijkheid tot het signeren van het boek

Zaterdag 2 mei Postzegelmiddag in het Heemhuis van 12.00 tot 16.00 

Zaterdag 9 mei  Rondleiding door het Heemhuis met gids van 10.30 tot 11.30

Woensdag 27 mei              Ledenvergadering. Lezing archeologie Chris van Terheijden

Zaterdag 6 juni Busreis Heemkundekring 

Donderdag 25 juni             Ledenvergadering

Woensdag 26 augustus Ledenvergadering

Zaterdag 5 september  Postzegelmiddag in het Heemhuis van 12.00 tot 16.00

Zaterdag 12 september en

Zondag 13 september Monumentendagen 

Zaterdag 21 september Postzegelmiddag in het Heemhuis van 12.00 tot 16.00

Donderdag 24 september Ledenvergadering. Lezing Marian Muller kantklossen deel 4

Woensdag 28 oktober  Ledenvergadering. Halsterse gedichtenavond door Frans Nefs

Donderdag 26 november       Ledenvergadering