HKnieuwsflits Februari 2015

Nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter

Beste dames en heren, beste De Glacis,

Namens het bestuur wens ik u allen een voorspoedig 2015 , een goede gezondheid en alle goeds toe.
Het is een hele eer om u en De Glacis op de nieuwjaarsreceptie te mogen begroeten. Zij gaan tussendoor optreden. De laatste jaren traden de Beekzangers op, maar zij hebben in december tijdens de Kerstsamenzang gezongen. Daarom is deze keer De Glacis aan de beurt.

Terugkijkend is 2014 een druk jaar geweest. We hebben heel veel georganiseerd:

-Een tiental ledenvergaderingen met in het tweede deel een lezing of een presentatie.
-Tentoonstelling Alterse carnaval
-Tentoonstelling Olympia
-Koningsdag
-De jaarlijkse busreis
-Er zijn een aantal nieuwsflitsen gemaakt
-Opening van het verharde pad naar het heemhuis
-Monumentendag
-Schilderijenexpositie
-Boekuitreiking George van Raemdonck in combinatie met een tentoonstelling
-Mosselavond
-Tentoonstelling WO II
-Inloopdagen genealogie
-Presentatie Halsterse familie- en groepsfoto’s
-Sinterklaasontbijt
-Kerstsamenzang met meer dan 100 bezoekers

Ik som dit bewust allemaal op om u er op te wijzen dat dit door vrijwilligers wordt gedaan, leden van onze vereniging die hier heel veel vrije tijd in stoppen. Vergaderen, organiseren, ons heemhuis openhouden, spullen halen, spullen wegbrengen, inrichten, opruimen, kantinedienst draaien, uw applaus waard !
Om eerlijk te zijn: we kunnen nog steeds leden gebruiken die ons willen helpen.
Jaarlijks overlijden een aantal leden. Gelukkig komen er ook leden bij.

Onze belangrijkste bron van inkomsten om dit gebouw in beheer te kunnen houden, is de contributie. Het heemhuis vervult voor Halsteren en Lepelstraat steeds meer een centrale functie, een soort verenigingsgebouw. Binnenkort ontvangt u een verzoek om de contributie betalen. Dit gebeurt niet meer met een acceptgiro vanwege de kosten. Acceptgirokaarten laten drukken kost een berg geld en voor de verwerking moeten wij nog eens bankkosten betalen. Vriendelijk verzoek: of u via telebankieren zou willen betalen. De contributie hebben we op € 14,50 kunnen houden en dit al voor het zoveelste jaar waarvoor u ook nog bijna jaarlijks een boek krijgt. Het blijft een uitdaging om de inkomsten op peil te houden en dat lukt alleen met voldoende leden. U mag altijd meer contributie betalen. Velen van u doen dat al, waarvoor we u dankbaar zijn !.

In 2015 hopen we in samenwerking met AC Olympia een jaarboek uit te geven. Hier wordt hard aan gewerkt.
Het jaarboek 2016 staat ook al in de steigers. Dit wordt mogelijk een jaarboek in samenwerking met de Stichting Alterse Carnaval.

Vorige jaar wist ik te melden dat onze website in twee jaar 197.000 bezoekers had. Nu een jaar later staat de teller op 380.000. Maar liefst meer dan 180.000 bezoekers in 1 jaar. Inmiddels staan we ook op Facebook, gemaakt door de werkgroep fotografie, Facebook Halchterth. Daar moet u zeker eens op kijken. Wellicht ziet u uzelf in de zeventiger jaren.

In 2014 werden de ledenvergaderingen druk bezocht en voor 2015 gaan we verder met het recept van eerst vergaderen en in het tweede uur een presentatie, lezing of diaserie. Datum komende ledenvergadering: woensdag 28 januari, met in het tweede deel de jaarlijkse heemkundequiz.
Dinsdagmiddag 27 januari om 14:00 uur is er een presentatie over de watersnoodramp.

Anton van Oost


Van de bestuurstafel

•    Onze heemkundekring is nu ook op Facebook te vinden. We hebben een pagina onder de naam “heemkundekring Halchterth Fotovrienden” . Hier is informatie over onze kring te vinden, met name gericht op de werkgroep fotografie.
•    In het overleg met wethouder Van de Weegen zijn weer de nodige zaken besproken.
Er komt nog een avond in het heemhuis over de inrichting van de Melanen, als alles wat verder is uitgewerkt.
Er is toch nog een subsidie voor het jaarboek van 2014 toegezegd door de Gemeente, die moet echter nog wel worden overgemaakt.
Wij gaan werken aan een lijst met TOP-monumenten in Halsteren/Lepelstraat en een lijst met monumentale bomen in onze omgeving.
Er komt nog een voorrangsbord op De Beeklaan bij onze inrit, om de voorrangssituatie duidelijker te maken
•    Er zijn vanuit ons archief 10.000 foto’s gedigitaliseerd en benoemd, die vervolgens zijn overgebracht naar het gemeentelijk archief in Bergen op Zoom. Met dank aan Kees Nefs en Geertje van Oevelen, voor hun geweldige inzet.
•    Op 6 juni zal de jaarlijkse busreis gaan plaatsvinden, dit keer o.a. naar het trappistenklooster in Berkel Enschot. Reserveer dus alvast maar deze datum.
•    De proef met het muntensysteem voor consumpties in het heemhuis is mislukt. Het bestuur heeft besloten dit te beeïndigen. U kunt de munten die nog in uw bezit zijn opmaken of weer inleveren.

Komende activiteiten
•    Ledenbijeenkomst op 26 februari (20.00 uur) met vertoning van de film van Frans Mous over Sjef van Dongen: de vergeten held (expeditie Spitsbergen).
•    Ledenbijeenkomst op 25 maart (20.00 uur): het thema voor deze avond is nog niet bekend.
•    Jaarvergadering op 30 april (20.00 uur). Jos Rampart is aanwezig om zijn (jaar)boek over George van Raemdonck te signeren.
•    Ledenbijeenkomst op 27 mei (20.00 uur): het thema voor deze avond is nog niet bekend.
VOORJAARSCONCERT VAN DE GLACIS
Op zondagmiddag 29 maart om 14.00 u. geeft De Glacis hun voorjaarsconcert in de De Hof van Ram. Toegang GRATIS ! Het belooft een gezellige middag te worden !

Mossels op Joop’s wijze.

Voor de titel van dit verhaal heb ik van het Rheinlandse begrip “Muscheln nach Rheinische Art” een Alterse variant gemaakt. De mosselavond op 21 november jl. was weer een groot succes, gezellig en wederom geheel bezet en iedereen heeft zich weer vol kunnen eten. De consumpties vullen een beetje de kas van onze vereniging, centjes die we goed kunnen gebruiken voor onze activiteiten.
Sinds 1996 organiseert de heemkundekring jaarlijks een mosselavond en de laatste jaren is Joop Baldal onze meesterlijke chefkok. Noteer maar alvast dat we in november 2015 weer een mosselavond hebben en dat we weer gaan proberen de hoeveelheid opgegeten vis en mossels te verbeteren. Gemiddeld hebben de gasten 1,25 kilo mossels opgegeten en de mossels hadden een record visgewicht van 35%. Dit betekent dat per persoon 437 gram mosselvlees is opgegeten, wat overeenkomt met 2 grote biefstukken en dit naast de toastjes met zalm en paling, stokbrood, sausjes, oesters, vruchtjes enz. En sommigen slobberen het kookvocht, de bouillon, ook nog naar binnen. Mogelijk een vermelding waard in het Guinness Book of Records.
Om de kookkunsten (de bouillon) van Joop gaat het nu juist. Dit is het geheim van de kok, waarover wij u bij deze informeren, maar met het nadrukkelijke verzoek de informatie geheim te houden. Dat Joop nu zijn kookkunsten mag vertonen danken wij aan René, onze vorige kok en nu de grote organisator achter de schermen.
Mossels koken is op zich geen kunst, wel een kunst is het om een meesterlijk mosselmenu te maken. Dat doet Joop als volgt: belangrijk is om Zeeuwse mossels te nemen en dat zijn de “enige echte” Prins & Dingemanse. Ik mag geen reclame maken, maar het draait om de kwaliteit, het kost wat, maar dan heb je ook wat. De P&D’s mogen niet gewassen worden in zoet water, bij het wassen in zoet water gaat de zoute Zeeuwse bodemsmaak voor een deel verloren. De P&D’s zijn zandvrij, nagenoeg vrij van pokkes en altijd levend. Ze kunnen dus blindelings vanuit de verpakking in de pan.
Naast goede mossels is het "hoe om te gaan" met de pan zeker zo belangrijk. Wat mogelijk niemand doet, maar wel zou moeten, is om een kwartier van te voren de bouillon te maken. Dat doe je door de pan op het vuur te zetten met een cm water en met wat bier of wijn (afhankelijk van uw voorkeur) en 200 gram mosselgroente en wat peper en mosselkruiden. Zout is niet nodig want het zeewater dat in de P&D’s zit, bevat voldoende zout. Even twee minuten laten koken en klaar. Na een kwartier zet u de pan weer op het vuur en als de bouillon begint te koken, doet u de mossels in de pan met nog een handje mosselgroente en wat peper. U mag de pan nooit verder vullen dan de helft. Omdat de pan en de bouillon al heet is, zullen de mossels snel gaan koken. Als de mossels gaan koken, er komt dan schuim omhoog, dient u de pan even om te schudden, idem bij de tweede keer als het schuim omhoog komt. Komt het schuim bij de derde keer, dan zijn de mossels gereed voor consumptie. Dit alles kost slechts enkele minuten.
Joops geheim zit dus in de bouillon en de hete pan. Hoe sneller de mossels gekookt zijn, hoe krachtiger de smaak is en dat wordt nog versterkt, doordat het zeewater van de mossels in de bereiding wordt gekookt in combinatie met een voortreffelijke bouillon.
Tenslotte wil ik de organisatie, de bediening, de gastvrouwen, de chefkok en de inrichtings- en opruimingsploeg bedanken voor de geweldige mosselavond. En om toch nog een naam te noemen gaat onze dank ook uit naar Bakker Groffen, die vele jaren het stokbrood sponsort.
Tot volgend jaar en dan schrijf ik misschien een stukje of het wel of niet waar is dat sommigen van mossels ziek worden. Ik wil nu al verklappen dat het niet waar is. Niet van de mossel wordt u ziek, maar van iets anders.

Anton van Oost

De avond van het Alters Dialect

Woensdagavond 26 november 2014, na de ledenvergadering, trad Frans Nefs op met anekdotes, gedichten en verhalen in onvervalst Alters dialect.  Hij lichtte het één en ander toe. Hij zei: ‘Als je schrijft in dialect, schrijf je voor een uitstervend publiek. Hoewel hij een product is van ‘waar Brabant Zeeland kust’, liet hij niet onvermeld dat hij verknocht is aan Halsteren.
Spreekwoorden spelen een grote rol in het werk van Frans. Het ene na het andere rolde dan ook uit z’n mond, zoals ‘één moeder kan beter voor tien kinderen zorgen dan tien kinderen voor één moeder’. Omdat vijf december naderde, volgden tenslotte enkele verhalen over de Goedheilig Man.
De waardering na afloop was welverdiend !

Mieke Grever
 

Op weg

Ik voel me goed
en welgemoed
trap ik zo op m’n fietske.
                      Ik zien ’t en ik voel ’t
                      en ruuk ’t ok wel ietske.
En à’k dan onderwege zijn,
dà za’k nie rap vergete,
rij ik  sewijle ’n bietjen om,
wir ’s erges anders lengs,
zodà’k daor ok ’s kom;
dà meude van mijn wel wete.  

Dus … ik voel me goed
en welgemoed
trap ik zo op m’n fietske.
Ik zien zo  dà ’k op Altere kom.
Ik zien ’t en ik voel ’t
en ruuk de nestgeur
nog ’n heel klein pietske.            Frans Nefs


Verslag van de Heemkundequiz

Op woensdagavond 28 januari was er na de vergadering de traditionele  Halsterse Quiz. Hij was bedacht door John Kruis en Jan van Trijen. Op de achterste rij in de zaal  hernieuwde ik de kennismaking met  Jaap  van de Merbel. We kenden elkaar nog uit onze Werkgroep Oecumene in de 70-er jaren. We vormden vanavond een gelegenheidsduo. We maakten drie rondes van 10 vragen. Na elke ronde haalde men de blaadjes op. We deden ons best. Soms wisten we iets, b.v.  het aantal slachtoffers van de Watersnood in Halsteren: 78.  Vaker gokten we. Dat liep ook wel aardig goed, b.v. wanneer is de Antoniusmolen gebouwd in Halsteren ? Antwoord: 1817.
Hoeveel inwoners had Halsteren in 1850 ? Antwoord: 2347.  Die van: hoelang duurt een Halsters Nieuwke? Antwoord: 3 dagen.  Dat vond ik de  leukste vraag.

De winnaars waren, volgens mijn herinnering: Lia Rozendaal en René Kaaks . Ze
hadden 28 vragen van de 30 goed. Dus die zijn volgend jaar aan de  beurt om te organiseren. De eerste vijf winnaars kregen als bonus een gedichtenbundel van de
schrijver Frans Nefs, door hem persoonlijk uitgereikt. Jaap en ondergetekende hadden een score van 22. Zodoende vielen we net  buiten de prijzen. Er  hing een gezellige sfeer in het Heemhuis en de avond vloog om.
 
De organistoren  krijgen een complimentje. Het volgende koppel wensen  we sterkte bij de voorbereiding van de volgende Quiz.
 
 Nic van den Bogaard.


Toegestuurde foto van een gedicht van onze Wout Hagenaars !

 


In de schijnwerper: Met John Aertssen ‘Op oorlogspad’

Nee, oorlogszuchtig is John helemaal niet, integendeel. Voordat hij begon met het op schaal nabouwen van rollend materiaal uit de Tweede Wereldoorlog had hij achter zijn huis jarenlang een vogelasiel. Vogels die er slecht aan toe waren, werden door John liefdevol verzorgd om daarna weer uit te vliegen.
Ter gelegenheid van de bevrijding van Bergen op Zoom en Halsteren in oktober 1944 door de Canadezen werd in ons heemhuis eind 2014 een herdenkingstentoonstelling georganiseerd. Een opvallend onderdeel daarvan was de lange tafel waarop John zijn minutieus op schaal nagebouwde vrachtwagens, rupsvoertuigen, amfibievoertuigen, jeeps, tanks, geschut zoals die gebruikt werden in de oorlog had uitgestald. Hoeveel uren werk en hoeveel uren geduld in deze collectie zat, kon niemand ontgaan. Ook mij maakte het nieuwsgierig. Dus reed ik naar Tholen om zijn werkplaats op zolder met eigen ogen te bekijken. Daar wist ik echt niet wat ik zag, niet alleen vanwege het vele specialistische gereedschap en een heuse spuitcabine, maar ook door de rijen boeken, naslagwerken en bouwtekeningen. Veel tijd gaat zitten in het verzamelen van de miniatuuronderdelen van kunststof. John bezoekt daarvoor rommelmarkten, beurzen en legt zijn oor te luisteren waar hij maar kan. Gemiddeld werkt John twee weken aan een model, inmiddels zijn zo’n tweehonderd modellen gereed, alles op een schaal van 1:35. Zijn voorkeur gaat uit naar modellen van de GMC, ontwikkeld in 1938, een vrachtwagen van Amerikaanse makelij (General Motors Company). Deze vrachtwagen kan voor diverse doeleinden omgebouwd worden, bijvoorbeeld tot mobiel ziekenhuis of waterzuiveringsinstallatie. John kent alle bijbehorende verhalen en anekdotes, leuke en minder leuke. Zo hoorde ik het hartverscheurende verhaal van de landing in Normandië,  waarbij vanwege de vliegende storm maar twee van de negenentwintig bevoorradingsvaartuigen de kust wisten te bereiken, waardoor de soldaten ondersteuning ontbeerden en jammerlijk omkwamen. Het betrof hier vaartuigen van het type DDtank en DUKW. 


Dat de GMC Johns favoriet werd, is niet vreemd, want hij begon zijn werkzame leven in de werkplaats van Difoga in de Zandstraat waar legervoertuigen werden gerepareerd. En een groot deel van zijn leven was hij vrachtwagenchauffeur. Hoe
blijf je verder enthousiast? John is lid van Twenot, een organisatie van tankhobbyisten
met een eigen clubblad, waarin tips, vraag en aanbod.

 


Na uren priegelen krijgt John behoefte aan frisse lucht en maakt hij boswandelingen. Maar John loopt nooit doelloos rond!  In de bossen rond Bergen op Zoom stikt het van herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in de vorm van kuilen waar bommen zijn  gevallen of wachtposten waren. En natuurlijk kruipt bloed altijd waar het niet gaan kan en wordt in de bossen ook menige vogel gespot.  
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten?  John is op zaterdagmorgen vaak in ons heemhuis te vinden. Of gaat u anders gewoon met John ‘Op oorlogspad’.

Mieke Grever

En de winnares van de fotoprijsvraag is …

Ella Blommerde (Frederik de Ramlaan) ! Het goede antwoord was: het woonhuis van George van Raemsdonck aan de Halsterseweg. Ieder kwartaal weer spannend welke leden de moeite nemen het goede antwoord in te sturen. Ella Blommerde ontvangt de prijs op donderdag 26 februari tijdens de ledenvergadering.


 

Doet u mee met de nieuwe fotoprijsvraag ? Wie niet waagt, zal nooit winnen! Waar werd bovenstaande foto genomen ? Stuur uw oplossing naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of De Hof van Ram, De Beeklaan 29A, 4661 BA Halsteren. De winnaar of winnares wacht een verrassing !