Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van 25-03-2015

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van 25-03-2015

Hof van Ram.Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen en actualiteiten

3. Evaluatie documentaire Frans Mouws over poolheld Sjef van Dongen en zijn reis naar Spitsbergen

4. Busreis Heemkundekring op 6 juni 2015

5. Rondleiding door het Heemhuis 9 mei 2015

6. Rondleiding voor nieuwe leden van 2013 en 2014

7. Verslag vorige vergadering

8. Rondvraag

9. Pauze

10. Lezing Jos Bastiaansen over nut en noodzaak van bijen.

 

1.  Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19.59 uur. Aanwezig 44 personen. Afwezig met kennisgeving 2 personen.

Lezingen en activiteiten

Woensdag 25 maart              Ledenvergadering, met aansluitend lezing over nut en noodzaak van bijen.

 

Zondag 29 maart                      Voorjaarsconcert Glacis. Aanvang 14.00. Zaal open 13.30.  Toegang gratis

Donderdag 30 april                  Jaarvergadering met na de vergadering een presentatie door Jos Rampart over George van Raemdonck en mogelijkheid tot het signeren van het boek

Woensdag 27 mei                   Ledenvergadering. Lezing archeologie Chris van Terheijden

Donderdag 25 juni                Ledenvergadering

Woensdag 26 augustus         Ledenvergadering

Donderdag 24 september     Ledenvergadering. Lezing Marian Muller kantklossen deel 4

Woensdag 28 oktober            Ledenvergadering. Halsterse gedichtenavond door Frans Nefs

Donderdag 26 november        Ledenvergadering. Heemkundequiz