Persbericht 27 januari HERDENKING WATERSNOODSRAMP

HERDENKING WATERSNOODSRAMP

Heemkundekring Halchterth  verzorgt op 27 januari 2015 een presentatie over de watersnoodramp van 1953. Het betreft een herhaling van de presentatie van de 60-jarige herdenking van 2 jaar geleden in de St. Quirinuskerk . Na die datum is er nog aanvullend materiaal binnen gekomen wat toegevoegd is aan de presentatie. Er zijn ook foto’s toegevoegd van de huidige situatie van de Auvergnepolder. Dit om beter aan te kunnen duiden waar de ramp precies heeft plaats gevonden. De presentatie is in handen van Janus van der Zande.

De presentatie begint met een terugblik op de ramp in zowel Halsteren als Lepelstraat
Daarna wordt dieper ingegaan op het bezoek van koningin Juliana aan Halsteren, de hulpverleners en hun hulpverlening, het zoeken en vinden van slachtoffers, hun begrafenissen, het ruimen van  vee, de wederopbouw, de herdenkingsmonumenten en andere herdenkingsobjecten.

Tevens wordt er aandacht geschonken aan de herdenkingen die door de jaren heen hebben plaats gevonden. Ook de daarbij behorende tentoonstellingen zullen in beeld worden gebracht.

De presentatie eindigt met de bidprentjes van de slachtoffers.

Het beeld van de watersnoodramp is nooit volledig, maar toch heeft de werkgroep fotografie getracht een zo compleet mogelijk beeld van de ramp te geven. 

De presentatie wordt gehouden in de Hof van Ram, DBeeklaan 29a, Halsteren  om 14.00 uur. 

De toegang is gratis.