26 november - ledenvergadering

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van 26 november 2014

Hof van Ram.  Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.

Agenda         

1. Opening
2. Mededelingen en actualiteiten
3. Verslag vorige vergadering
4. Evaluatie Mosselavond vrijdagavond 21 november 2014
5. Evaluatie lezing mossel en oesterbedrijf Baaij-Schot
6. Geen vergadering in december
7. Kerstsamenzang op 14 december 2014 met de Beekzangers
8. Jaarlijkse heemkunde quizavond is verzet van november naar januari 2015
9. Rondvraag
10. Pauze
11. Gedichtenavond met Frans Nefs

 

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Aanwezig 50 personen.

 

2. Mededelingen en actualiteiten

Er is een boek over Bergen op Zoom uit, het heet:  Bergen betrokken en gaat  over de  1e wereldoorlog .Hieraan hebben Marian de Hoogh en Wout Hagenaars een bijdrage geleverd. Boek is in te zien via de secretaris. Diverse aan post.

In maart worden er weer Hofzaallezingen gehouden. Data: 3, 10, 17 en 24 maart 2015. Aanvang 20.00 uur.

 

Lezingen en activiteiten

Zaterdag 1 novemberTentoonstelling Herdenking WO 2 in Heemhuis.

Zondag 2 novemberTentoonstelling Herdenking WO 2 in Heemhuis.

Woensdag 19 novemberInloopmiddag genealogie

Vrijdag 21 novemberMosselavond

Dinsdag 25 november            Presentatie Halsterse familie- en groepsfoto’s door Suus Nefs  vanaf  14.00               uur.

Woensdag 26 november    Ledenvergadering en Gedichtenavond met Frans Nefs

December             Geen ledenvergadering

14 december 2015                   Kerstsamenzang met de Beekzangers

Zondag 11 januari 2015          Nieuwjaarsreceptie met optreden van De Glacis

januari 2015            Quizavond

3, 10, 17 en 24 maart           Hofzaal lezingen

Dinsdag 27 januari                presentatie Watersnoodramp 1953 door Janus van der Zande. Aanvang 14.00 

februari 2015                           Lezing over de Melanen, landschap van allure

maart 2015                               Documentaire van Frans Mouws over poolheld Sjef van Dongen en zijn reis                         

                                                  naar Spitsbergen

april 2015                                 Jaarvergadering met na de vergadering een presentatie door Jos Rampart over

                                                George van Raemdonck

                                                 en mogelijkheid tot signeren van het boek 

mei 2015                                   Ledenvergadering