Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van 29 oktober 2014

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van 29 oktober 2014

Hof van Ram.  Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.

Agenda        

1.      Opening

2.      Mededelingen

3.      Verslag vorige vergadering

4.      Mosselavond vrijdagavond 21 november 2014

5.      Evaluatie monumentendag

6.      Evaluatie lezing Jan Voorsluis over Erasmus

7.      Evaluatie jaarboek 2014

8.      Pauze

9.      Lezing over mossel en oesterbedrijf Baaij-Schot en haar historische raakvlakken met Halsteren.

Aanvang 20:45

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Aanwezig 40 personen, afmeldingen 7 personen.

2. Mededelingen

25 oktober  tentoonstelling gericht op WO 2, wij  doen mee met Bergen op Zoom, wij proberen hier wat van WO 2 weg te zetten.

 

Lezingen en activiteiten  

Zondag 12 oktober        Boekuitreiking nieuwe jaarboek met tentoonstelling over George van Raemdonck  en optreden Beekzangers.

Zaterdag 25 oktober   Defilé 70 jaar Bevrijding, Tentoonstelling Herdenking WO 2 in Heemhuis.

Zondag 26 oktober       Oecumenische dienst  ivm 70 jaar Bevrijding en ’s middags officiële opening                     Liberationroute. Tentoonstelling Herdenking WO 2 in Heemhuis.

Woensdag 29 Oktober  Lezing over mossel- en oesterbedrijf Baaij-Schot en haar historische raakvlakken

                                        met Halsteren.

Zaterdag 1 november Tentoonstelling Herdenking WO 2 in Heemhuis.

Zondag 2 november  Tentoonstelling Herdenking WO 2 in Heemhuis.

Zaterdag 15 november Door gidsen begeleide rondleiding door de Hof van Ram. Van 10.30 tot 11.30

Dinsdag 18 november  Presentatie Halsterse familie- en groepsfoto’s door Suus Nefs  vanaf  14.00 uur.

Vrijdag 21 november    Mosselavond

Woensdag 26 November  Gedichtenavond met Frans Nefs

December                   Geen ledenvergadering

Januari                        Quizavond

Februari                     Presentatie Watersnoodramp 1953 op aparte avond

Februari                      Lezing over de Melanen, landschap van allure

 

Maart                         Documentaire Frans Mouws over poolheld Sjef van Dongen en zijn reis naar Spitsbergen