Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van donderdag 25-09-2014

 Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van donderdag 25-09-2014

Hof van Ram. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Agenda          1. Opening

                        2. Mededelingen en actualiteiten

                        3. Verslag vorige vergadering

                          4. Mosselavond vrijdagavond  21 november 2014   

                          5. Evaluatie Monumentendag 14 september 2014 , schilderijen expo

                        5. Evaluatie presentatie burgemeester Frank Petter

                        6. Rondvraag

                          8. Pauze

                          9. Lezing Jan Voorsluis over Erasmus en de Vroomen van Bergen

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.03 uur. 40 aanwezigen en 12 afmeldingen.          

2. Mededelingen

 

10. Presentatie burgemeester Petter i.s.m. Tom van Eekelen.

Ad  geeft even een inleiiding en uitleg over de voortgang van de avond.Daarna vertelt de burgemeester iets over Cultureel erfgoed en Ton van Eekelen vult hem aan over de situatie in de gemeente Bergen op Zoom.Verschillende vragen worden nog gesteld en om 21.35 vertrekt de burgemeester na een woord van dank en het bijbehorende presentje.

Er zijn nog veel vragen blijven liggen ook voor het bestuur. We zullen hier zeker nog een keer op terug komen. Na  nog een korte discussie sluit Anton om 22.40 uur de vergadering.

Lezingen en activiteiten

25 September                Lezing Jan Voorsluis over Erasmus en de Vroomen van Bergen

13 september             Schilderijen expo amateurschilders  in Heemhuis van 10-16.00 uur.

14 september             Monumentendag met schilderijen expo amateurschilders 12-17.00 uur.

                                    Verkoop oude boeken Heemhuis.

20 september                Schilderijen expo amateurschilders  in Heemhuis van 10-16.00 uur.

21 september              Schilderijen expo amateurschilders  in Heemhuis van 12- 17.00 uur.

23 september              Presentatie Halsterse familie- en groepsfoto’s door Suus Nefs  vanaf  14.00 uur.

12 oktober                  Boekuitreiking nieuwe jaarboek met tentoonstelling over George van Raemdonck             en optreden Beekzangers.

25 oktober                  Defile 70 jaar Bevrijding, Tentoonstelling Herdenking WO 2 in Heemhuis.

26 oktober                  Oecumenische dienst  ivm 70 jaar Bevrijding en ’s middags officiële opening  Liberationroute. Tentoonstelling Herdenking WO 2 in Heemhuis.

29 Oktober                   Lezing over mossel- en oesterbedrijf Baaij-Schot en haar historische raakvlakken

                                       met Halsteren.

1 november                Tentoonstelling Herdenking WO 2 in Heemhuis.

2 november                Tentoonstelling Herdenking WO 2 in Heemhuis.

21 november              Mosselavond

26 November             Gedichtenavond met Frans Nefs

December                   Geen ledenvergadering

Januari                       Quizavond

Februari                     Presentatie Watersnoodramp 1953 op aparte avond