Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van donderdag 28 augustus 2014

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van donderdag 28 augustus 2014

 

Hof van Ram. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Agenda        1. Opening

                        2. Mededelingen en actualiteiten

                        3. Verslag vorige vergadering

                          4. Voortgang jaarboek 2014

                          5.  Monumentendag 14 september 2014 , schilderijen expo

                        5. Mosselavond vrijdagavond  21 november 2014   

                        6. Evaluatie lezing over kantklossen door Marian Muller                   

                        7. Rondvraag

                          8. Pauze

                          9. Presentatie door burgemeester Frank Petter over cultureel erfgoed

             

Verslag van de ledenbijeenkomst van donderdag 26 juni 2014.

Lezingen en activiteiten

 

 Donderdag 28 aug     Presentatie door Burgemeester Frank Petter over cultureel erfgoed.

 

25 september                Lezing Jan Voorsluis over Erasmus en de Vroomen van Bergen

13 september             Schilderijen expo amateurschilders  in Heemhuis van 10-16.00 uur.

14 september             Monumentendag met schilderijen expo amateurschilders 12-17.00 uur.

                                   Verkoop oude boeken Heemhuis.

20 september                Schilderijen expo amateurschilders  in Heemhuis van 10-16.00 uur.

21 september             Schilderijen expo amateurschilders  in Heemhuis van 12- 17.00 uur.

12 oktober                  Boekuitreiking nieuwe jaarboek met tentoonstelling over George van Raemdonck.

25 oktober                  Defile 70 jaar Bevrijding, Tentoonstelling Herdenking WO 2 in Heemhuis.

26 oktober                  Oecumenische dienst  ivm 70 jaar Bevrijding en ’s middags officiële opening Liberationroute. Tentoonstelling Herdenking WO 2 in Heemhuis.

29 oktober                    Lezing over mossel- en oesterbedrijf Baaij-Schot en haar historische raakvlakken met

                                       Halsteren

1 november                Tentoonstelling Herdenking WO 2 in Heemhuis.

2 november                Tentoonstelling Herdenking WO 2 in Heemhuis.

21 november              Mosselavond

26 november              Gedichtenavond met Frans Nefs

December                   Geen ledenvergadering

Januari                       Quizavond

Februari                     Presentatie Watersnoodramp 1953 op aparte avond