Persbericht: Koningsdagactiviteiten in de Hof van Ram

Koningsdagactiviteiten in de Hof van Ram

Op Koningsdag is het tussen 10.00 en 17.00 uur open dag in de Hof van Ram, het heemhuis van de heemkundekring Halchterth, aan De Beeklaan 29a in Halsteren.

Er is de laatste tijd hard gewerkt aan verfraaiing van de inrichting en uitbreiding van de expositie in de Hof en ook de heemtuin is in dit voorjaar een bezoekje waard.
De kring organiseert deze dag een brocante en boekenmarkt. Het gaat dan om voorwerpen en boeken met (deels) een heemkundige of historische waarde, die dubbel of over zijn en te koop kunnen worden aangeboden.

De muzikale noot wordt verzorgt door de Beekzangers die in de Hof zullen optreden van 14.00 tot 16.00 uur.

De toegang is gratis.