Persbericht: Insignes Halsterese carnaval tentoon gesteld

Insignes Halsterse carnaval tentoon gesteld

De heemkundekring Halcherth organiseert in samenwerking met de stichting Halsters Carnaval een kleine tentoonstelling over de insignes van de Halsters carnaval vanaf de oprichting in 1963 tot heden.

Hierbij wordt met name aandacht gegeven aan het ontwerp en de  ontwikkeling van het maken van deze insignes zoals dat door Henny Knoet jarenlang is gebeurd.

Natuurlijk zal met name het ontwerp en de ontwikkeling van “de Spinool”te zien zijn.

De heemkunde kring verzorgt de presentatie van de insignes, de carnaval vereniging verzorgt de bijbehorende borden met toelichting

De tentoonstelling is te bezoeken op  zaterdag 15 en22 febr. van 10.00 tot 16.00 uur, op zondag 16 en 23 febr. van 12.00 tot 16.00 uur en op woensdag 19 febr. van 13.30 tot 16.00 uur.

Iedereen is welkom, de toegang is gratis. De expositie vindt plaats in de Hof van Ram, De Beeklaan 29a in Halsteren.