Persbericht: 26 feb Presentatie Herdenking Watersnoodramp

PRESENTATIE HERDENKING WATERSNOODSRAMP

De werkgroep fotografie van de heemkundekring Halchterth  verzorgt op woensdag 26 februari een presentatie over de watersnoodramp van 1953. De presentatie is een vervolg op de presentatie gehouden tijdens de 60-jarige herdenking vorig jaar in de St. Quirinuskerk  in Halsteren, met toevoeging van nog nieuw binnen gekomen materiaal.

De presentatie, die wordt verzorgt door Janus van der Zande, begint met een terugblik op de ramp in zowel Halsteren als Lepelstraat. Daarnaast wordt met name aandacht geschonken aan het bezoek van koningin Juliana aan Halsteren, de hulpverlening, het zoeken naar slachtoffers, de begrafenissen, en het ruimen van  vee. Tot slot wordt een beeld gegeven van de wederopbouw, van de herdenkingsmonumenten en de herdenkingen zoals die door de jaren heen zijn gehouden.
Ter afwisseling van de beelden zijn er ook enkele gedichten in de presentatie verwerkt.
De presentatie eindigt met de bidprentjes van de slachtoffers.

Het beeld van de watersnoodramp is nooit volledig, maar toch heeft de werkgroep fotografie getracht een zo compleet mogelijk beeld van de ramp te geven.

De presentatie wordt gehouden in de Hof van Ram, De Beeklaan 29a, Halsteren, aanvang omstreeks 20.30 uur. De toegang is gratis.