Uitnodiging Ledenbijeenkomst 26-2-2014

Hierbij nodigen wij U uit voor de ledenbijeenkomst van 26-02-2014

 

Hof van Ram. Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.

Agenda:         1. Opening

                        2. Mededelingen

                        3. Verslag vorige vergadering

                        4. Actualiteiten

                        5. Rondvraag

                        6. Evaluatie Heemkundequiz 2013

                        7. Evaluatie Nieuwjaarsreceptie

                        8. Evaluatie lezing portretfotografie

                        9. Inleveren begroting werkgroepen

                        10. Pauze

                        11.Presentatie Watersnoodherdenking 2013

 

Verslag van de ledenbijeenkomst van 29-01-2014

Aanwezig : 35 personen     Afwezig: 3 personen met kennisgeving

 

1.Opening

De voorzitter opent de vergadering, meldt de secretaris wegens ziekte af.

 

 

 

Febr:    Presentatie Watersnoodherdenking 2013

 

Mrt:     Presentatie Archeologie door Chris van Terheijden

 

April:  Jaarvergadering

 

Mei:     31 mei waarschijnlijke datum busreis

 

Rabobank Clubkas Campagne

 

Alle leden van Rabobank Het Markiezaat die voor 1 maart 2014 lid zijn kunnen hun stem uitbrengen.

Ieder lid krijgt vijf stemmen om te verdelen en kan maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging of stichting uitbrengen.

 

Rabobank Het Markiezaat stelt voor 2014 € 40.000 beschikbaar. Nadat alle stemmen zijn uitgebracht, wordt dit totaalbedrag gedeeld door het aantal uitgebrachte stemmen en wordt duidelijk wat de waarde per stem is.

 

Om stemgerechtigd te worden kunnen klanten van Rabobank Het Markiezaat lid worden van de bank voor 1 maart 2014. Als je een gezamenlijke rekening hebt kun je alle 2 lid worden en zo je stemmen verdubbelen.

Aanmeldformulieren lidmaatschap liggen in het heemhuis.

 

De stemperiode is vanaf 3 april tot en met 14 april.

 

Beste leden, maak gebruik van uw stem en steun onze vereniging, hoe meer stemmen wij ontvangen hoe hoger het bedrag dat wij van de Rabobank ontvangen.

 

ANBI-instelling

Onze heemkundekring is een ANBI-instelling. Dit wil zeggen dat men belastingvrij geld kan schenken aan onze vereniging. Voor nadere informatie kunt u terecht bij onze penningmeester.