Uitnodiging Ledenbijeenkomst 29-1-2014

Hierbij nodigen wij U uit voor de ledenbijeenkomst van 29-01-2014

Hof van Ram. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

 Agenda:        1. Opening

                        2. Mededelingen

                        3. Verslag vorige vergadering

                        4. Actualiteiten

                        5. Rondvraag

                        6. Evaluatie Heemkundequiz 2013

                        7. Evaluatie Nieuwjaarsreceptie

                        8. Inleveren begroting werkgroepen

                        9. Pauze

                        10. Lezing over portretfotografie door Frank Kousemaker

 

Verslag van de ledenbijeenkomst  van 27-11-2013

Aanwezig :       29 personen

Afwezig:           10 personen met kennisgeving

 

1.Opening

De voorzitter heet iedereen welkom om 20.00 uur en opent de vergadering.

2.Mededelingen

De voorzitter heeft een mailtje gestuurd aan de Gemeente over verlichting van het pad naar het Heemhuis voor bijzondere gelegenheden. Zaterdagmiddag 23 november is de burgemeester op bezoek geweest, hij heeft gelijk kennis gemaakt met het pad (waarvan de bestrating in wording is) toen hij in het donker wegging.

 

 

 

Jan:     Lezing portretfotografie Frank Kousemaker.

Febr:    Presentatie Watersnoodherdenking 2013

Mrt:     Archeologie

April:  Jaarvergadering