Nieuwjaarstoespraak 2014

Nieuwjaarstoespraak 2014,     12 januari 2014

 

Beste dames en heren, beste De Beekzangers,

Namens het bestuur wens ik u allen een voorspoedig 2014 , een goede gezondheid en alle goeds toe.

 Druk

Het is wederom een hele eer om u en De Beekzangers op de nieuwjaarsreceptie te mogen begroeten. Met De Beekzangers er bij is het een traditie geworden. Zij gaan straks tussendoor optreden.

Terugkijkend is 2013 een succesvol jaar geweest.

Het pad naar de Hof van Ram is verhard. Een verbetering waarvan we alleen maar konden dromen, omdat er jarenlang vanuit de gemeente is gezegd, dat een verharding de natuurwaarden van het bos zou aantasten.

De expositie in de Quirinuskerk ter gelegenheid van de herdenking 60 jaar Watersnood is ZEER goed bezocht.

De monumentendagen zijn het heel druk bezocht. Komen normaliter maar enkele tientallen bezoekers nu hebben we honderden bezoekers gehad. Monumentendag in combinatie met andere activiteiten zoals het uitreiken van een jaarboek is een succes geweest.

Een groot succes was het ontbijt met Sinterklaas, En de mosselavond in november was volgeboekt.

De proef met een postzegelruilbeurs is wat tegengevallen, wel wat bezoekers maar niet wat er van verwacht hadden.

De inloopdag genealogie is daarentegen druk bezocht en voor herhaling vatbaar. Een idee is om een inloopdag voor Fotografie te organiseren

Onze nieuwste activiteit Kerstzangmiddag is veel drukker bezocht, dan we hadden ingeschat en zal zeker in 2014 weer plaatsvinden.

Er komen zomaar gemakkelijk 100 mensen op een activiteit af.

Jaarlijks verliezen we een aantal leden, meestentijds door overlijden. Gelukkig komen er ook leden bij, zodat de contributie inkomsten op peil blijven. Onze belangrijkste bron van inkomsten om dit gebouw in beheer te kunnen houden.

Om deel te nemen aan de activiteiten van de werkgroepen is veel animo, veel belangstelling is er voor de werkgroepen fotografie, genealogie, kantklossen en archeologie. De werkgroep heemtuin zoekt al jaren vrijwilligers. De last om heel de tuin te onderhouden drukt nu op een paar schouders.

Het heemhuis vervult voor Halsteren en Lepelstraat steeds meer een centrale functie in de vorm van een verenigingsgebouw, waarbij er een wel een heemkundig sausje aanwezig moet zijn. Straks hierover meer.

En nu 2014

De contributie hebben we op 14,50 kunnen houden en dat met de wetenschap daar u daarvoor bijna jaarlijks een boek krijgt.

Het blijft een uitdaging om de inkomsten op peil te houden en dat lukt alleen met voldoende leden.

Financieel mogen we niet klagen. De jaarrekening krijgen we sluitend. De kosten en baten zijn in evenwicht.

Voor de toekomst ligt de situatie anders, de gemeente gaat haar onroerende goederen afstoten en wat dat voor ons betekent, weten we nog niet. Mogelijk moeten we de Hof van Ram gaan huren. Nu zijn we gebruiker en dragen we de lasten en doen we zelf het klein onderhoud. Daarmee heeft de gemeente geen omkijken naar ons.

Jaarboek 2014

Eind 2014 hopen we het volgende jaarboek gereed te hebben. Het gaat over Georges Van Raemdonk en zijn handel en wandel. Het wordt een boek, zeer uitgebreid en met unieke spotprenten en tekeningen in kleur en daarmee zeer kostbaar. De heemkundekring houdt in overweging om het jaarboek “het  jaarboek 2014/2015” te noemen. Financieel hebben we het plaatje nog niet rond. In 2013 hadden we kwalitatief een formidabel jaarboek, 2014/2015 zal hier niet voor onderdoen. De werkgroep Predactie legt de lat dus zeer hoog.

Ik kom nu terug op het verenigingsgebouw.

Noteer de volgende data in uw agenda. We zullen deze toespraak met data op de onze website heemkundekring.nl plaatsen.

Onze website heeft in 2 jaar 197.000 bezoekers gehad. Een unicum voor een heemkundekring.

De Data

Nu volgen enkele data voor de komende activiteiten, toegang gratis.

-Op donderdagmiddag 23 januari vanaf 13:30 uur is er een inloopmiddag Genealogie.

-Op zaterdag 22 februari en zondag 23 februari is er een Carnavalstentoonstelling.

-Op zaterdag 15 maart en zondag 16 maart is er een tentoonstelling van gymnastiekvereniging Olympia.

Met beide verenigingen zal er in 2016 en 2017 ter gelegenheid van jubilea een jaarboek worden gemaakt.

-Op zondag 30 maart om 13:30 Voorjaarconcert De Glacis.

- Op  zondag 6 april komt om 10:00 uur een Citroenclub met 20 auto’s langs. De jongste Citroen is een Traction Avant. De kenners onder u zal dit voldoende zeggen.

 

Onze vereniging staat midden in de Alterse en Straotse samenleving en steeds meer verenigingen weten ons te vinden. We geven hier graag medewerking aan. HET bestaansrecht blijft echter de contributie inkomsten.

Ons bestaansrecht staat niet ter discussie, maar als we de functie culturele vereniging c.q. verenigingsgebouw willen blijven vervullen dan hebben we een groeiend aantal leden nodig. Denkt u hier maar eens over na.

Ik kom nu aan het einde van mij toespraak.

In 2013 werden de ledenvergaderingen weer druk bezocht en voor 2014 gaan we verder met het recept van eerst vergaderen en in het tweede uur een presentatie, lezing of diaserie.

Data komende ledenvergaderingen:

Voor woensdag 29 januari staat een diaserie over de portretfotografie op de agenda.

Op 26 februari zal de diaserie welke tijdens de Watersnoodherdenking 2013 in de Quirinuskerk werd gepresenteerd hier worden vertoond, aangevuld met unieke beelden.

Ik stel nu voor om naar De Beekzangers te luisteren tussen de borrels en de oliebollen door en een applaus voor de oliebollenbakkers en de bediening.

Ik dank u voor uw aandacht.

Vz

Anton van Oost