Uitnodging Ledenbijeenkomst 30-10-2013

Hierbij nodigen wij U uit voor de ledenbijeenkomst van woensdag 30-10-2013.

Hof van Ram Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

Agenda:         1. Opening

                        2. Mededelingen

                        3. Verslag vorige vergadering

                        4. Actualiteiten

                        5. Rondvraag

                        6. Evaluatie Monumentendag

                        7. Evaluatie lezing weervisserij door Gijs Asselbergs

                        8. Mosselavond vrijdag 22 november a.s.

                        9. Gidsen, suppoosten/vertellers voor in het Heemhuis

                        7. Pauze

8. Kantkloslezing deel III door Marian Muller, “Kant, ambacht of kunst”, aanvang 20.45 uur

 

 Verslag van de ledenbijeenkomstvan 26-09-2013

 

1.Janus van der Zande opent de vergadering en vraagt even stilte voor het overlijden van Jan van Zanten.

 

2. Mededelingen

Afmeldingen : 10,  aanwezig 21 leden.

 

Er is een boekje over de slag om het Slaak is te koop via de HKK. Inkijkexemplaar op het Heemhuis. Kosten € 7,=.

 

Onze jaarlijkse mosselavond is op 22 november aanstaande. U kunt nog inschrijven.

 

3.Verslag vorige bijeenkomst.

Er waren geen op- of aanmerkingen, goedgekeurd en vastgesteld.

 

4.Actualiteiten.

Erfgoed Brabant vraagt kandidaten voor de dialectprijs.

Brabantse erfgoedprijs uitreiking is op 22 okt. 2013.

 

Wout Hagenaars vraagt naar de uitkomst van de vergadering van 20 sept. in het stadskantoor, deze is niet doorgegaan.

 

Bert Bruggraaf bedankt namens de mensen van de scootmobielclub  die in het Heemhuis langs geweest zijn, zij waren erg enthousiast.

 

Ook de KBO uit Lepelstraat is langs geweest, ook zij hadden het erg naar hun zin.

 

5 rondvraag 

Marian de Hoogh is nog druk bezig met de gegevens van de foto uit zeven eeuwen Halsteren .Stukje voor de nieuwsflits wordt voor volgend jaar.

 

Rene Kaaks vraagt namens de onderhoudswerkgroep :  voor de waterput hebben wij nog nodig rode sterrebergertjes dakpannen of rode kruispannen   100 stuks . Wie zou ons hier aan kunnen helpen?

Sinds deze week hebben wij een huisnummer aan het huis hangen.

 

Wout Hagenaars draagt een gedicht voor over de Kijkuit

 

6.Evaluatie Monumentendag.

Totaal hebben in het weekend 800 mensen de monumenten van Halsteren bezocht.

 

7. Evaluatie Lezing St. Sebastiaansgilde.

Marian de Hoogh  vond het een geslaagde lezing die erg goed voorbereid was.

 

8. Pauze.

 

9.Lezing nieuwe weervisserij door Gijs Asselbergs.

 

10. Sluiting.

Om 21.45 sluiting van de bijeenkomst.

 

Lezingen.

 

Nov:   Heemkundequiz.

Jan:     Portretfotografie door Frank Kousemaker.

Febr:   Presentatie Watersnoodherdenking 2013.

Mrt:    Archeologie.

Apr:     Jaarvergadering.