Voorinschrijving Jaarboek 2013

 

 

VOORINSCHRIJVING JAARBOEK 2013

 

 

 

 15 jaar na het verschijnen van het jaarboek "Halsteren een Monument", wordt op monumentendag zondag 15 september 2013 het jaarboek “Mo(nu)menten Halsteren en Lepelstraat” uit. Dit schitterende jaarboek is gemaakt door Ger Nefs van de heemkundekring Halchterth. Het jaarboek omvat zo’n 140 bladzijden zeer rijk uitgevoerd met  unieke foto’s en behandelt de geschiedenis van tal van monumenten van het eerste begin tot de dag van vandaag. Zoals het Oude Raadhuis, Sint Antoniuskerk, Brabantse Wal, Sint Quirinuskerk, Kladse molen, Sint Martinuskerk, Fort de Roovere en nog meer monumenten.

 

 

 

GRATIS JAARBOEK VOOR DE LEDEN

 

De boeken zijn GRATIS voor ieder die lid is van de heemkundekring.

 

Nagenoeg jaarlijks komt de heemkundekring met een gratis jaarboek voor haar leden. Dit jaar is het wederom een heel bijzonder jaarboek.

 

Per lid zal in 2013  1 gratis exemplaar  (winkelwaarde € 12,90) worden gegeven.

 

 

 

LAGE VOORINSCHRIJVINGSPRIJS VOOR LEDEN

 

U kunt als lid extra jaarboeken 2013 bestellen door middel van overmaking van € 9,00 per boek voor 1 september 2013 op bankrekening 11.88.25.836 van de heemkundekring Halchterth o.v.v. jaarboek 2013. Voor bestellingen buiten de plaatsen Halsteren, Lepelstraat, Bergen op Zoom en Tholen(stad) dient € 3,75 aan porto per boek te worden bijbetaald.Een leuk cadeau voor uw familie of kennissen buiten Halsteren en Lepelstraat die geen lid zijn van de heemkundekring.

 

 

 

LEDENWERF ACTIE

 

NU LID WORDEN EN GRATIS BOEK

 

U bent nog geen lid en u wordt voor 1 september a.s. lid, dan krijgt u ook het jaarboek gratis en kunt u tegen de lage voorinschrijvingsprijs van € 9,00 jaarboeken extra bestellen. U kunt lid worden van onze vereniging door de

 

contributie van € 14,50 over te maken op bankrekening 1188.25.836, hiermee

 

geeft u zich op als lid.We zitten op meer dan 600 leden en het aantal groeit.

 

 

 

LAGE VOORINSCHRIJVINGSPRIJS VOOR NIET LEDEN

 

 

 

Wij bieden ook niet leden van de mogelijkheid om dit schitterende jaarboek te kunnen bestellen. De prijs bedraagt tot 1 september a.s.

 

€ 11,00 per boek. Indien u als niet lid € 11,00 overmaakt op bankrekening 1188.25.836 dan krijgt u dit waardevolle jaarboek thuisbezorgd. Voor bestellingen buiten de plaatsen Halsteren, Lepelstraat, Bergen op Zoom en Tholen(stad) dient € 3,75 aan porto per boek te worden bijbetaald. Daarna is de verkoopprijs € 12,90 en is het jaarboek te verkrijgen bij de heemkundekring Halchterth (De Beeklaan 29a), Bloemenmagazijn De Azalea en Primera Dorpsstraat.

 

 

 

ACTIVITEITEN HEEMKUNDEKRING

 

Wij organiseren jaarlijks vele activiteiten. Aan de meeste kan gratis worden deelgenomen. Activiteiten zijn voor- en najaarslezing, deelname aan Koninginnedag en Braderie, wandeltochten met bezoek aan oude monumenten of natuurmonumenten, dialezingen over heemkundige en oudheidkundige onderwerpen, busreis, open monumentendag, open dagen, tentoonstellingen, kunst- en kitschveilingen, taxatiedagen kunst en antiek etc. etc.

 

 

 

Onze heemkundekring kent diverse werkgroepen. U kunt hieraan actief of passief gratis deelnemen. De werkgroepen zijn onder andere genealogie, dialecten, archeologie, archief, educatie, fotografie, geschiedenis, geologie, evenementencommissie, redactiecommissie (ten behoeve van nieuwe jaarboeken e.d.), kantklossen en spinnen, onderhoud en inrichting heemhuis/museum en heemtuin, onderhoud, restauratie en conservering van de historische collectie voorwerpen. De diverse werkgroepen zoeken vrijwilligers ter ondersteuning van hun activiteiten, alsmede suppoosten

 

Wij zijn een vereniging dus niets moet en alles gebeurt op vrijwillige basis. U doet alleen mee als u zin of tijd heeft, wij kennen geen verplichtingen. Tenslotte delen wij u mede, dat wij een vereniging zonder winstoogmerk zijn. Wij streven er naar om met de voorinschrijving uit de kosten te komen van het drukwerk.

 

 

 

Wij danken u voor de aandacht die u aan deze ongevraagde mailing heeft willen geven en wij hopen u als lid te mogen begroeten.

 

 

 

Bestuur van de Heemkundekring voor Halsteren en Lepelstraat

 

 

 

Let op: Iedere zaterdag is Hof van Ram open van 10:00 uur tot 12:00 uur.