Persbericht: Monumentendagen in Halsteren 14/15 september 2013

Monumentendagen in Halsteren

 

De heemkundekring Halcherth verzorgt het programma voor de monumentendagen op 14 en 15 september in Halsteren.

Hoogtepunt vormt de presentatie van het boek “MO(NU)MENTEN Halsteren en Lepelstraat”  in de Hof van Ram op zondagmiddag om 13.00 uur. Dit boek wordt als jaarboek van de heemkundekring uitgegeven en omvat een bloemlezing, met veel fotomateriaal, van een groot deel van de Halsterse en Lepelstraatse monumenten, haar geschiedenis en ontwikkeling.

 

Op zaterdag 14 en zondag 15 september zijn er verder de volgende activiteiten:

 

In de Hof van Ram is een fototentoonstelling over de West Brabantse Waterlinie en een expositie van schilderijen van Ank van Meer. Op zaterdag treden hier de Beekzangers op (vanaf 13.00 uur) en op zondag het koor In vuur en vlam (vanaf 14.00 uur) Het heemhuis is op zaterdag open vanaf 10.00 tot 17.00 uur en zondag vanaf 12.00 uur. Op zondagmiddag zal het Sint Sebastiaansgilde zich hier presenteren en verzorgen zij een mogelijkheid om te (laser)schieten.

 

In de Martinuskerk zijn er op beide dagen rondleidingen en is er een schilderijen-expositie van Christine Lamme. De muzikale noot komt op zaterdag van CKB cursisten die spelen op piano van 14.00 tot 15.00 uur en op zondag zingt het dameskoor Mea Dulcea (van 13.00 tot 13.30 uur) en speelt Patrick Looy op piano van 15.00 tot 16.00 uur. Op beide dagen is de kerk open van 12.00 tot 17.00 uur

 

In de Quirinuskerk zijn er op beide dagen ook rondleidingen en wordt een presentatie gegeven door Frans Nefs over 100 jaar Quirinuskerk.
Op zaterdag is er een muzikaal optreden van Jan Verswijveren tussen 14.00 en 15.00 uur en op zondag spelen er CKB leerlingen op trompet. Beide dagen is de kerk open van 12.00 tot 17.00 uur.

In het oude raadhuis is er op zaterdag en zondag een prestentatie van bloem- en fruitsierkunst door leerlingen van de Prinsentuin in Halsteren en een schilderijen-expositie van Karin van de Looy.

Het oude raadhuis is dan open van 12.00 tot 17.00 uur.

 

In de Sint Anthoniusmolen is er op beide dagen een expositie van Peet Quintus met werken op Molenzeil. De molen is open op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

 

Tot slot is op zaterdag en zondag het oude kerkhof aan de Dorpstraat tussen 12.00 en 17.00 uur opengesteld.
O
p Fort de Roovere zijn er zondag rondleidingen verzorgddoor gidsen van Stichting Bezichtiging Monumenten en vinden er demonstraties plaats van kampleven gevechtsexercities door de Borgerij Berghen op den Zoom.

 

Bijzonderheid is dat er voor de Halsterse monumenten eenfiets-en wandelroute op kaart is uitgezet, die verkrijgbaar is op alle hiervoor genoemde lokaties.