uitnodiging ledenvergadering 26-6-2013

Hierbij nodigen wij U uit voor de ledenvergadering van woensdag 26-06-2013.           Hof van Ram Aanvang 20.00 uur Zaal open 19.30h.

Agenda:

1.   Opening

2.   Mededelingen

3.   Verslag vorige vergadering

4.   Actualiteiten

5.   Rondvraag

6.   Open monumentendagen 14 en 15 september

7.   Evaluatie voorjaarsexcursie Wilhelmietenklooster

8.   Pauze

9.   Video bejaardenreizen zestiger jaren deel 1.

1.Verslag van de ledenvergadering van 30-05-2013.

2.Mededelingen

De voorzitter deelt mede dat Piet van de Watering 2 boeken uit geeft , St. Quirijnsbron over het bekende en onbekende Halsterens Quirinusputje en de voormalige kapel en de andere : Rommerswael over de Zeeuwse verdronken stad Reymerswaal van 1200 tot 1632.

Brief van Louis van de Watering ingekomen waarin hij bedankt voor de commisie heemkundereis.

11.Foto-presentatie over Lepelstraat door Janus van der Zande

12.Sluiting.

Om 22.00 werd de vergadering gesloten.

Lezingen.

Aug.: Lezing St. Sebastiaansgilde.

Sept.: Lezing nieuwe weervisserij.

Jan. 2014: Portretfotografie.

Febr. 2014 : Presentatie Watersnoodrampherdenking 2013.