Uitnodiging leden vergadering 30-5-2013

Hierbij nodigen wij U uit voor de ledenvergadering op donderdag 30-05-2013

 

                   Hof van Ram Aanvang 20.00 uur Zaal open 19.30h

 

 

Agenda:   

1.   Opening

2.   Mededelingen

3.   Verslag vorige vergadering

4.   Actualiteiten

5.   Rondvraag

6.   Open monumentendagen dd. 14 en 15 september

7.   Evaluatie busreis

8.   Voorjaarswandeling 1 juni Wilhelmietenklooster

9.Evaluatie lezing Dhr. Peter Koster over familiewapens

                 10. Pauze

11. Foto-presentatie Janus van der Zande: Lepelstraat, deel II

 

Verslag van de ledenvergadering van 27-03-2013.

 

Aanwezig 33 personen

Afgemeld: 6 personen

 

Voorjaarsexcursie:

Op zaterdagochtend 1 juni houden we onze voorjaarsexcursie. We gaan dit jaar naar Huijbergen naar het Wilhelmietenklooster. Er is daar een expositie over vroegere eetgewoontes. Marian Muller zal ons daar rondleiden.

Verzamelen 9:15h bij de Hof van Ram. Wij rijden er gezamenlijk heen, men kan met anderen meerijden.

 

 

Lezingen.

 

Mei:    Lepelstraat deel 2 door Janus van der Zande

Juni:   Video Bejaardenreizen zestiger jaren deel 1.

Juli:    Geen ledenvergadering i.v.m. vakanties

Augustus:     volgt nog

September:   portretfotografie door???

Oktober:       Kantkloslezing Marjan Muller “Kant, ambacht of kunst”.

November:   Opgravingen door Chris van Terheijden