Ledenvergadering 27-3-2012

           

Hierbij nodigen wij U uit voor de ledenvergadering op woensdag 27-03-2013

 

                   Hof van Ram Aanvang 20.00 uur Zaal open 19.30h

Agenda:   

1.   Opening

2.   Mededelingen

3.   Verslag vorige vergadering

4.   Actualiteiten

5.   Rondvraag

6.   Open monumentendagen dd…14 en 15 september………..

7.   Busreis 25 mei a.s

8.   Oproep kandidaten bestuursleden

9.   Oproep kandidaten kascommissie

10.       Evaluatie Genealogische dag.

11.       Evaluatie lezing de heer P.Trommar

                 12.Pauze

                 13.Lezing door de heer P. Koster over familiewapens. Aanvang

                       21.00u

 

Verslag van de ledenvergadering van 27-02-2013.

 

Aanwezig 36 mensen.

2 afmeldingen.

 

De voorzitter opent om 19:45 uur de vergadering en heet de heren Peter Trommar en Frits Roelofs uit Eindhoven welkom. Deze heren komen een lezing geven over de hulpverlening aan Halsteren door de gemeente Eindhoven bij de Watersnoodramp.

 

De volgende vergadering is de jaarvergadering op 25 april.

Lezingen.

April:  Weervisserij Landa 1978, “een visserij op sterven na dood.

Mei:    Lepelstraat deel 2 door Janus van der Zande

Juni:   Video Bejaardenreizen zestiger jaren deel 1.

Juli:    Geen ledenvergadering ivm vakanties

Augustus:     volgt nog

September:   volgt nog

Oktober:       Kantkloslezing Marjan Muller “Kant, ambacht of kunst”.