Contributie 2013 ongewijzigd, hoger bedrag mag!

Halsteren, 29 januari 2013

 

Beste leden,

 

Betreft: Contributie 2013, CONTRIBUTIE ONGEWIJZIGD, HOGER BEDRAG MAG

 

De contributie voor 2013 is ongewijzigd op minimaal € 14,50. Dis is gelukt door het stijgende ledental en het in de hand kunnen houden van de uitgaven.

Minimaal € 14,50 omdat wij u vragen wat meer bij te dragen indien u dat wilt.

 

Het grote en mooie heemhuis c.q. museum, schept veel verplichtingen voor onze vereniging. De vereniging krijgt te maken met steeds meer lasten in de vorm van energiekosten, rioolrechten en belastingen.

 

Toch willen we er naar streven om de contributie zo laag mogelijk te houden. Een gezonde aanwas van nieuwe leden maakt dit mogelijk. We hebben ruim 600 leden. Veel leden zijn bereid om meer contributie te betalen, dit maakt het mogelijk om de contributie in zijn algemeenheid laag te houden, wat de laagdrempeligheid bevorderd. Waarvoor bij voorbaat onze dank.

 

Een hoger bedrag aan contributie mag

Ingesloten treft u de acceptgiro voor de contributie 2013 aan. Deze bedraagt minimaal € 14,50. Dit bedrag is sinds de oprichting in 1981 weinig verhoogd.

Indien u een hoger bedrag aan contributie over wilt maken, gezien onze activiteiten, dan zijn wij u hiervoor zeer erkentelijk en dit zal de activiteiten van onze vereniging zonder meer bevorderen.

 

Gratis jaarboek

Wij blijven er naar streven ongeveer eens per jaar, per lid 1 gratis exemplaar van het een jaarboek te geven. Deze boeken zijn inmiddels welbekend en zeer geliefd. Gezien de winkelwaarde van € 12,90 tot € 21,95 van deze unieke boeken, betekent dit dat u eigenlijk zeer veel waar voor uw contributie krijgt.

 

 

Ook kunt u de vereniging steunen door de aankoop van een jaarboek, hetgeen tevens een origineel KADO is? Uw familie buiten Halsteren en Lepelstraat zult u er een groot plezier mee doen.

Van voorgaande jaarboeken is nog een beperkte voorraad aanwezig. U kunt deze jaarboeken nog bestellen door middel van overmaking van het bedrag op banknummer 1188.25.836 onder vermelding van het jaar. De bestelling wordt dan bij u bezorgd. Deze jaarboeken zijn van schitterende kwaliteit.

 

-De Brabantse Wal, scheiding tussen zand en klei6,00jaarboek 1994

-’t Waterhuisje/opgraving bij het Lange Water12,90jaarboek 1999

Schitterend boek over de rijke historie van de polders

-Kwartierstatenboek/genealogie12,90jaarboek 2001

21 familienamen over 5 generaties, verwijzing naar 100 andere namen en vele foto’s

-Jaarboek 2002 Schuddekul en diverse verhalen12,90jaarboek 2002

-De Brabantse Wal, op de grens van hoog en laag6,0060 blzn extra uitg 2003

Zes wandelingen met kaartjes en beschrijvingen.

-Halsteren mijn dorp (verteld door Wim Jansen)12,90jaarboek 2003

-Halsteren-Lepelstraat en de Tweede Wereldoorlog21,95jaarboek 2004

-Bietje bij Bietje verhale van Frans Nefs12,90jaarboek 2005

-EI EI vertelseltjes van Frans Nefs 144 blzn op A6 form2,95

-Maalderij “De Oude Molen” , boerderijen en molens12,90Jaarboek 2006

-Het Musschengilde te Lepelstaart en andere artikelen12,90Jaarboek 2007

-Surprise van Piet van de Watering288 blzn veel foto’s21,95extra uitgave

-Aopen en Uile van Frans Nefs 250 blzn gezegdes etc12,90Jaarboek 2008

-Polre, verdronken dorp in de polder12,90extra uitgave

-Foto jaarboek 200912,90Jaarboek 2009

-Alterse en Stroatse dialectenboek 12,90Jaarboek 2010

-Alterse en Stroatse woordenboek DialectKOMPAS12,90Jaarboek 2011

-WinkeltjesJaarboek 2012

- Turf

 

Al onze jaarboeken (alles eerste en enige druk) zijn of worden collectors-items en zijn rijk geïllustreerd. Voor bezorging buiten de plaatsen Halsteren, Lepelstraat, Bergen op Zoom en Tholen (stad) dient € 3,50 porto per boek bijbetaald te worden.

 

Ter info: Wij organiseren jaarlijks diverse activiteiten. Aan de meeste kan gratis deelgenomen worden. Activiteiten zijn voor- en najaarslezing, wandeltocht met bezoek aan oude monumenten of natuurmonumenten, dialezingen over heemkundige en oudheidkundige onderwerpen, genealogische dag, open monumentendag, tentoonstellingen, korendag etc. etc.

Onze heemkundekring kent diverse werkgroepen. U kunt hieraan actief of passief gratis deelnemen. De werkgroepen zijn onder andere genealogie, dialecten, archeologie, heemkundige tuin, archief, fotografie, geologie, evenementen, redactiecommissie (ten behoeve van nieuwe jaarboeken e.d.), kantklossen, bezorging, onderhoud heemhuis en heemtuin, beheer heemhuis, inrichten exposities, onderhoud en conservering van de historische collectie voorwerpen. Diverse werkgroepen zoeken enthousiaste versterking ter ondersteuning van hun activiteiten.

 

Wij zijn een vereniging, dus niets moet en alles gebeurt op vrijwillige basis. U doet alleen mee als u zin of tijd heeft, wij kennen geen verplichtingen en wij doen alles zonder winstoogmerk.

 

Bestuur van de Heemkundekring voor Halsteren en Lepelstraat.