Nieuwjaarstoespraak 2013

Nieuwjaarstoespraak 2013,     13 januari 2013

Beste dames en heren, beste De Beekzangers,

Namens het bestuur wens ik u allen een voorspoedig 2013 , een goede gezondheid en alle goeds.

Druk

Het is wederom een hele eer om u en De Beekzangers hier te mogen begroeten op de nieuwjaarsreceptie. Met De Beekzangers er bij is het een traditie aan het worden. Zij gaan straks tussendoor optreden.

In mijn toespraak van vorig jaar heb ik medegedeeld dat de heemkundekring zich in 2012 zou gaan focussen op ledenwerving met als doel het versterken van de basis van de heemkundekring. En het versterken van de financiële kant.

De vraag is wat we hiervan gerealiseerd hebben?
1.
Het aantal leden is gestegen. De stand van de laatste jaren was steeds 600 en dat was niet om hoog te krijgen. Gelijk met de voorinschrijving van het jaarboek Winkeltjes in Halsteren hebben we een ledenwerfactie gehouden. Dit heeft een aantal leden opgeleverd. De fototentoonstelling van het werk van Ad Kruf heeft ook geleid tot een aantal nieuwe leden en nadat het jaarboek was uitgereikt zijn er nog een aantal leden bijgekomen. Al met al komen er dan zo’n 30 nieuwe leden bij. Echter er vallen ook leden af, helaas door overlijden, door verhuizing en vanwege andere redenen, men is bijvoorbeeld lichamelijk of geestelijk niet meer bekwaam tot iets. Het aantal leden komt daardoor uiteindelijk uit op ruim 610.

We zitten midden in een economische crises. Toch hebben we geen opzeggingen gekregen met als reden dat de contributie niet meer is op te brengen. Integendeel velen van u betalen vrijwillig meer dan 14,50 aan contributie.  Het is één van de grootste uitdagingen van onze vereniging om te zorgen dat de contributie laag blijft. In de ruim 30 jaar dat we bestaan is het nauwelijks verhoogd. Uitgangspunt is dat we liever een lage contributie hebben en veel leden, dan weinig leden die een hoge contributie moeten betalen. We zijn daardoor laagdrempelig en het draagvlak in Halsteren en Lepelstraat is enorm.

Financieel mogen we wederom niet klagen. De jaarrekening krijgen we sluitend. De kosten en baten zijn in evenwicht.
Voor de toekomst ligt de situatie anders, aangezien de gemeente gaat bezuinigen en we mogen verwachten in subsidie terug te moeten. Enerzijds jammer, anderzijds terecht. We zullen zelf onze broek moeten gaan ophouden, hetgeen overigens al aardig lukt.
Het jaarboek 2012 is goed verkocht. Dit geeft voldoende inkomsten om de drukkosten op te kunnen brengen en nog steeds slagen we er praktisch ieder jaar in, de leden een gratis jaarboek te geven.  De verkochte jaarboeken zijn heel vaak bedoeld als cadeau voor de familie die buiten Halsteren en Lepelstraat woont, alhoewel we meer dan 100 leden van buiten Halsteren en Lepelstraat hebben.

Voor 2013 staat inmiddels weer een prachtig jaarboek gereed over Halsterse en Lepelstraatse monumenten. Ik kan u verzekeren, dat het een heel mooi en bijzonder jaarboek wordt gemaakt en geschreven door iemand met een enorm talent hiervoor. Een talent waarvan hij zelf vroeger niet wist dat hij dat had. Deze iemand is Gert Nefs.

2.
De basis van de heemkundekring is verder verstrekt.
Een vacature binnen het bestuur is opgevuld. Janus van der Zande heeft het penningmeesterschap op zich genomen.
Voor de andere vacature hebben we ook iemand op de korrel. U zult  binnenkort via  de maandelijkse convocaties vernemen, wie dit is.

Het beheer Heemhuis is versterkt met Joop Baldal. Dit was hard nodig, gezien het continue hebben van activiteiten. Rene Kaaks, Paul Roosendaal, John Kruis en Lia Roosendaal woonden hier ongeveer.
En nu vergeet is dus tal van mensen die hand en spandiensten verrichten.

Naast kantklossen is er nu ook een spinwerkgroep actief en er hangt ook iets met quilten in de lucht.

Dringende oproep:
Voor onze tuin, vijver en buitenonderhoud zoeken we nog steeds hulp. Door ziekte ligt het werk nu voornamelijk bij Dingeman van Schilt. Mocht u interesse hebben dan kunt u zich wenden tot Jan Rijk, Dingeman of iemand van het bestuur.

In 2012 werden de ledenvergadering weer druk bezocht en voor 2013 gaan we verder met het recept van eerst vergaderen en in het tweede uur een presentatie, lezing of diaserie. Voor januari staat een diaserie over de Halsterse landbouw van aardappelen centraal

En dan ben ik nu aan het einde van mijn toespraak en ik stel voor om naar De Beekzangers te luisteren tussen de borrels en de oliebollen door.

Ik dank u voor uw aandacht.
Vz
Anton van Oost