Uitnodiging ledenvergadering 31-1-2013

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering op donderdag 31-1-2013

Hof van Ram Aanvang 20.00 uur Zaal open 19:30h

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag vorige vergadering

4. Actualiteiten

5. Rondvraag

6. Evaluatie Nieuwjaarsreceptie zondag 13-1-2013.

7. Evaluatie Heemkunde quiz.

8. Pauze

9. Foto presentatie Suus Nefs , onderwerp: Halsterse en Lepelstraatse boerderijen.

10. Sluiting

Verslag van de ledenvergadering van 29-11 jl.

7 Evaluatie Mosselmaaltijd.

Er hebben 74 mensen aan deelgenomen. Onze mossel kok, René Kaaks, had ze weer heerlijk klaar gemaakt. Naast de nodige kibbeling, lekkerbekken en oesters werden 80 kg mossels verorberd. Bovendien werden er veel boeken verkocht.

9.Pauze

10 Heemkunde quiz.

De heemkunde quiz werd dit jaar georganiseerd door Janus en Heleen van der Zande. Hij bestond uit ca. 30 multiple-choice foto-vragen. Er zaten echte instinkers bij.

De jury bestond uit Arjan Kommers en Ad Segers. Winnaars werden Joop van Elzakker en Lia Roozendaal. Zij zullen volgend jaar de quiz organiseren.

11.Sluiting

Om 22:00 sloot de voorzitter de bijeenkomst.

De onderwerpen voor de presentaties na de volgende ledenvergaderingen zijn:

Februari : Fotopresentatie over de Dorpsstraat deel 4 door Janus van der Zande.

Maart: Lezing over familiewapens.

Volgende vergadering woensdag 27 februari.