Uitnodiging vergadering 31-10-2012

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering op woensdag 31-10-2012

Hof van Ram Aanvang 20.00 uur Zaal open 19:30h

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag vorige vergadering

4. Actualiteiten

5. Rondvraag

6. Overzichtstentoonstelling Ad Kruf.

7. Mosselmaaltijd vrijdagavond 23 november.

8. Actualiseren nieuwe monumentenlijst

9. Jaarboek 2012

10. Vijver

11. Pauze

12. Lezing Marian Muller over mechanische kant.

13. Sluiting

Verslag van de ledenvergadering van 26-9 jl.

Aanwezig 35 mensen, 5 afmeldingen.

1.Opening

De onderwerpen die de volgende maanden na de vergaderingen gepresenteerd worden zijn:

November: Heemkunde Quiz

Januari: Foto-Presentatie Suus Nefs over een landbouwkundig onderwerp.

Volgende vergadering donderdag 29 november.