Voorinschrijving Jaarboek 2012 - Halsterse Winkeltjes

Halsterse Winkeltjes
VOORINSCHRIJVING JAARBOEK 2012

Eind 2012 komt het jaarboek Halsterse winkeltjes uit. Dit jaarboek is gemaakt door de werkgroep Genealogie van de heemkundekring Halchterth en het omvat de periode 1900 tot en met 1960. Het boek is zeer rijk uitgevoerd met foto’s.

GRATIS JAARBOEK VOOR DE LEDEN

De boeken zijn GRATIS voor ieder die lid is van de heemkundekring. Nagenoeg jaarlijks komt de heemkundekring met een gratis jaarboek voor haar leden. Dit jaar is het wederom een heel bijzonder jaarboek. Per lid zal in 2012 1 gratis exemplaar(winkelwaarde € 12,90) worden gegeven.

LAGE VOORINSCHRIJVINGSPRIJS VOOR LEDEN

U kunt als lid extra jaarboeken 2012 bestellen door middel van overmaking van € 8,00 per boek voor 31 oktober 2012. op bankrekening 11.88.25.836 van de heemkundekring Halchterth o.v.v. jaarboek 2012. Voor bestellingen buiten de plaatsen Halsteren, Lepelstraat, Bergen op Zoom en Tholen(stad) dient € 3,50 aan porto per boek te worden bijbetaald. Een leuk cadeau voor uw familie of kennissen buiten Halsteren en Lepelstraat die geen lid zijn van de heemkundekring.

NU LID WORDEN EN GRATIS BOEK

U bent nog geen lid en u wordt voor 31 oktober a.s. lid, dan krijgt u ook het jaarboek gratis en kunt u tegen de lage voorinschrijvingsprijs van € 8,00 jaarboeken extra bestellen. U kunt lid worden van onze vereniging door de contributie van € 14,50 over te maken op bankrekening 1188.25.836, hiermee geeft u zich op als lid. We zitten op meer dan 600 leden en het aantal groeit.

LAGE VOORINSCHRIJVINGSPRIJS VOOR NIET LEDEN

Wij bieden ook niet leden van de mogelijkheid om dit schitterende jaarboek te kunnen bestellen. De prijs bedraagt tot 31 oktober a.s. € 10,00 per boek. Indien u als niet lid € 10,00 overmaakt op bankrekening 1188.25.836 dan krijgt u dit waardevolle jaarboek thuisbezorgd. Voor bestellingen buiten de plaatsen Halsteren, Lepelstraat, Bergen op Zoom en Tholen(stad) dient € 3,50 aan porto per boek te worden bijbetaald.

Daarna is de verkoopprijs € 12,90 en is het jaarboek te verkrijgen bij de heemkundekring, Boekhandel Vermeulen en De Tabakstore.

ACTIVITEITEN HEEMKUNDEKRING

Wij organiseren jaarlijks vele activiteiten. Aan de meeste kan gratis worden deelgenomen. Activiteiten zijn voor- en najaarslezing, deelname aan Koninginnedag en Braderie, wandeltochten met bezoek aan oude monumenten of natuurmonumenten, dialezingen over heemkundige en oudheidkundige onderwerpen, busreis, open monumentendag, open dagen, tentoonstellingen, kunst- en kitschveilingen, taxatiedagen kunst en antiek etc etc.

Onze heemkundekring kent diverse werkgroepen. U kunt hieraan actief of passief gratis deelnemen. De werkgroepen zijn onder andere genealogie, dialecten, archeologie, archief, educatie, fotografie, geschiedenis, geologie, evenementencommissie, redactiecommissie (ten behoeve van nieuwe jaarboeken e.d.), kantklossen, onderhoud en inrichting heemhuis/museum en heemtuin, onderhoud, restauratie en conservering van de historische collectie voorwerpen. De diverse werkgroepen zoeken dringend vrijwilligers ter ondersteuning van hun activiteiten, alsmede suppoosten.

Wij zijn een vereniging dus niets moet en alles gebeurd op vrijwillige basis. U doet alleen mee als u zin of tijd heeft, wij kennen geen verplichtingen. Tenslotte delen wij u mede, dat wij een vereniging zonder winstoogmerk zijn. Wij streven er naar om met de voorinschrijving uit de kosten te komen van het drukwerk.

Wij danken u voor de aandacht die u aan deze ongevraagde mailing heeft willen geven en wij hopen u als lid te mogen begroeten.

Bestuur van de Heemkundekring voor Halsteren en Lepelstraat

Let op: Iedere zaterdag is Hof van Ram open van 10:00 uur tot 12:00 uur.