Uitnodiging ledenvergadering 27-6-2012

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering op woensdag 27-6-2012

Hof van Ram Aanvang 20.00 uur Zaal open 19:30h

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag vorige vergadering

4. Actualiteiten

5. Rondvraag

6. Voorbereidingen Open Monumentendag.

7. Terugblik Busreis

8. Evaluatie presentatie “Archeologie in Halsteren”.

9. Pauze

10. Vertoning film Weervisserij

11. Sluiting

Verslag van de ledenvergadering van 30 mei jl.

Aanwezig 30 leden, 4 afmeldingen.

Volgende vergadering donderdag 30 augustus.

De onderwerpen die de volgende maanden na de vergaderingen gepresenteerd worden zijn:

Augustus: Monumenten Open Monumentendag

September: Marianne Muller, Kant II

Oktober: Christ van Terheijden, opgravingen in Hulst

November: Heemkunde Quiz

Januari: Presentatie Suus Nefs