Uitnodiging ledenvergadering 30-5-2012

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering op woensdag 30-5-2012

Hof van Ram Aanvang 20.00 uur Zaal open 19:30h

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag vorige vergadering

4. Actualiteiten

5. Rondvraag

6. Voorbereidingen Open Monumentendag.

7. Voorjaarswandeling 16 juni, vertrek 9:30h Hof van Ram

8. Evaluatie Koninginnedag.

9. Evaluatie presentatie “Wandelingen door de Dorpsstraat”.

10. Pauze

11. Presentatie “Archeologie in Halsteren” door Marco Vermunt, vanaf 21 h.

12. Sluiting

Verslag van de ledenvergadering van 29 maart jl.

Aanwezig 25 leden, 4 afmeldingen.

1. Opening

De voorzitter Anton van Oost opent om 20:03 de vergadering en heet iedereen welkom.

In de volgende periode hebben wij na de ledenvergadering de volgende presentaties:

Juni: weervisserij van Dort (met geluid)

Augustus: fotopresentatie pand de Beeklaan 1

September: Kantklossen deel II

Volgende vergadering woensdag 27 juni.