Nieuwsflits Maar 2012 #2

 

JAARLIJKS REISJE VAN DE HEEMKUNDEKRING.

Op zaterdag 2 juni a.s. willen we ons jaarlijks reisje maken.Dit keer gaat de reis naar Lier in België.

Nadere gegevens volgen nog, maar u kunt zich al wel opgeven.

Opgeven bij: Lia Rozendaal.

Tel. 0164 - 682581

Email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Van de bestuurstafel

· We hebben een nieuwe voorzitter!!! Anton van Oost heeft een jaartje proefgedraaid en besloten om, met ieders instemming, definitief voorzitter te worden. Geweldig!! Alle bestuursleden, maar ook vele anderen, wensen hem een goed voorzitterschap toe.
Daarmee is de functie van penningmeester in het bestuur vacant geworden. Inmiddels heeft Janus van der Zande zich bereid verklaard deze functie op zich te willen nemen. De komende jaarvergadering (in april) zal hij, als er geen tegenkandidaten komen, gekozen kunnen worden.

· In het archief zijn nog een groot aantal oude kranten aanwezig. Omdat alles gedigitaliseerd is, zouden deze weg kunnen, maar het bestuur vindt het behoud van de originele exemplaren zó belangrijk, dat er nu een plekje voor wordt gezocht.

· Er is intensief overleg met de nieuwe wethouder Arjan van der Weegen over een groot aantal actuele zaken (toegangspaden, verlichting, subsidie, parkeren, huisvesting enz.) Het is een constructief overleg en we hopen dat er snel goede uitkomsten volgen.

· Het samenstellen van ons nieuwe jaarboek (met veel foto’s van de oude winkels in Halsteren) loopt volgens planning. Het belooft een bijzondere uitgave te worden. De verwachting is dat het eind oktober/begin november gaat verschijnen.

· Na wat schommelingen zitten we nu weer ruim boven de 600 leden!!! We zijn trots op zo’n grote ondersteuning van ons heemkundig werk. Maar er kunnen natuurlijk altijd nog leden bij.

De 10e Genealogische dag

De afdeling Genealogie van onze kring organiseert voor de tiende keer de genealogische dag. Dit lustrum vindt plaats op zaterdag 31 maart in ons heemhuis.
Zoals ook de voorgaande jaren verwachten we veel belangstelling van binnen en buiten de regio. Van de afdeling zullen er weer leden aanwezig zijn met boeken van verschillende families uit West Brabant en met veel eigen archiefmateriaal. Dit keer zijn er ook gegevens van de burgerlijke stand van Tholen.De Nederlandse Genealogische Vereniging West Brabant presenteert zich en de heer van Oevelen zal er weer zijn met veel foto’s uit de oude doos. Ook de verzameling bidprentjes is weer aanwezig. U kunt hier aanvullingen vinden en ook zeer oude exemplaren bekijken.
Tot slot zijn er een aantal trouwfoto’s te zien van enkele families uit onze omgeving.

Al met al de moeite waar om even te komen kijken. Dat kan dus op zaterdag 31 maart tussen 10.00 en 16.00 uur in de Hof van Ram.

Beste leden,

In de ledenvergadering van januari 2012 heb ik u medegedeeld dat ik, gekozen vanuit het bestuur, vanaf dat moment uw voorzitter ben na een periode van 2 jaar waarnemend/vice voorzitter. Onze statuten zeggen dat de penningmeester tevens de functie van vice voorzitter vervult en zodoende was ik dit de laatste 2 jaar.

De eerste keer dat ik u als voorzitter kan toespreken, wil ik graag terugblikken op de afgelopen 2 jaar. Onder leiding van onze vorige voorzitter Arian Kommers is het bestuur met een professionaliseringsslag gestart. Als bestuur hebben we deze ingeslagen weg de laatste 2 jaar met volle kracht doorgezet. De belangrijkste reden hiervoor was, dat we als heemkundekring inmiddels een grote vereniging met veel leden zijn geworden, zeg maar een organisatie met veel werkgroepen. Dit vraagt om een professionele aanpak en dat lukt omdat al onze bestuurders, vanuit hun werkzame carrière ieder hun management ervaring inbrengen, wat we maar al te goed kunnen gebruiken. Sinds we vanaf 2005 voluit in het heemhuis Hof van Ram zitten, neemt ook het aantal activiteiten in de vorm van exposities, gebruikersruimtes, lezingen en andere activiteiten sterk toe. Wat is er veranderd?

Toen Arian nog voorzitter was, zijn we overgaan naar een om de maand lange en korte vergadering. De korte vergadering is bedoeld om in de tweede helft van de vergadering tijd te hebben voor een lezing, fotopresentatie, diaserie of een film uit de oude doos. Het invoeren van de korte vergadering is en was bedoeld om het aantal leden dat op de vergadering af komt te verhogen. We kunnen zeggen, het is een schot in de roos. Al een aantal keren hebben we stoelen bij moeten plaatsen. We hebben het dan over ruim 50 mensen die aanwezig zijn. Inmiddels hebben we nu bijna maandelijks korte vergaderingen, want iedereen verheugt zich op de tweede helft. Opvallend en grappig is dat de agendapunten ineens veel sneller en zakelijker worden afgehandeld. De tijd dat iedereen zijn zegje wilde doen over de “aanschaf van een friteuse” lijkt voorbij, “de vergadering moet om 21.00 u. klaar zijn, want dan begint de presentatie”.

Bestuur

Hoewel het bestuur er nog niet in geslaagd is versterking te vinden door het aantal bestuursleden weer van 5 naar 7 te krijgen, hebben we wel de onderliggende laag kunnen versterken. Overigens zit een versterking van het bestuur er aan te komen. Janus van der Zanden loopt zich met steun van zijn vrouw Heleen warm om bestuurslid/penningmeester te worden. En het bestuur hoopt dan ook dat Janus tijdens de jaarvergadering gekozen wordt tot bestuurslid. En we zijn druk op zoek naar nog een bestuurslid.

In de onderliggende laag hebben we nu een aantal mensen die een berg werk verzetten. Lia Rozendaal is benoemd in de nieuwe functie van coördinatrice. Alle activiteiten in en rond het heemhuis gaan via Lia, zij beheert de agenda. Doublures worden zodoende vermeden en in overleg met Lia kan voor inrichting, bezetting en suppoosten worden gezorgd. Het was even wennen, maar het werkt fantastisch.

Paul Rozendaal heeft het beheer van de kantine en aankopen op zich genomen. Dit betekent dat de voorraden altijd prima op peil zijn en daarnaast verricht hij veel andere hand- en spandiensten. Tevens organiseert Paul inmiddels al enkele jaren Koninginnedag in het heemhuis, met jaarlijks een ander thema. Ik heb ook een keer Koninginnedag georganiseerd en ik kan u verzekeren, dat dit heel veel werk is.

Als laatste veranderingsactiviteit wil ik de kantine noemen. Onder leiding van Lies hebben we nu drie fantastische gastvrouwen (Lies, Corrie en Wendy), die perfect voor de consumpties zorgen en iedere keer weer de afwas weten weg te werken. Daar komt nog bij dat Lies wekelijks het heemhuis tot in de puntjes verzorgt. Er zijn meer zaken veranderd, maar dit zal ik mogelijk een andere keer toelichten.

Het bestuur beseft ten volle, dat de veranderingen niet voor iedereen even gemakkelijk

zijn. We moeten ons realiseren dat we gegroeid zijn van een clubje van 12 leden naar een vereniging met meer dan 600 leden en een groot heemhuis in eigen beheer hebben. Dit vraagt naast verantwoordelijkheid dragen, ook het nemen van beslissingen, denken, bouwen, delegeren, dirigeren en voor draagvlak zorgen.

Tenslotte vraag ik u de agenda van de ledenvergadering en of de website

www.heemkundekring.nl goed in de gaten te houden. U blijft dan op de hoogte van de mooie en boeiende maandelijkse presentaties in de tweede helft van de ledenvergadering. Op korte termijn krijgen we fotopresentaties, een film over de weervisserij, een kantklospresentatie en nog enkele films uit de oude doos.

Met vriendelijke groet

Anton van Oost

Voorzitter

 

Gespot: ANTON KONST

Rasvertellers zijn het bij Heemkundekring Halchterth, dus ook Anton Konst, één van de jongere leden van de kring. En niet eens een geboren en getogen Halsterenaar, maar een Fries uit Makkum, overigens al wel vijftien jaar hier woonachtig en ruim twaalf jaar lid van onze Heemkundekring. Hoe komt iemand uit Makkum in Halsteren terecht? Dankzij de liefde natuurlijk. Zijn echtgenote is hier wel geboren en getogen. En hoe wordt iemand lid van de Heemkundekring? In het geval van Anton dankzij Arian Kommers, die de verzamelwoede van Anton op het spoor kwam en die dacht dat Anton wel zou passen bij de werkgroep Inrichting. Verzamelen betekent belangstelling voor geschiedenis, voor gebruiksvoorwerpen uit vroeger tijden, voor landschappen en huizen die verloren dreigen te gaan, voor verhalen. Bij Anton begon het op z’n twaalfde jaar met de aanschaf van een oude Solex, daarna een oude BMW motorfiets, een oude transportfiets, een garage vol andere voorwerpen en tenslotte drie onvervalste maar wel verroeste kieplorries. Anton is een trouw bezoeker van de ledenvergaderingen, vooral sinds daar een interessant programma aangeboden wordt, zoals laatst die film over de bietenverwerking, van zaadje tot suiker. Maar andere films over hoe het was, over de oorlog, over de watersnood, zouden er ook in gaan als koek, evenals lezingen over boerderijen of … over spoorwegen, transport en treinen. Treinen zou je de passie van Anton kunnen noemen, van vroeger tot nu. Hij is dan ook met hart en ziel vrijwilliger bij de Stoomtrein Goes-Borsele, de oude trein door Zuid-Beveland. Ook bij onze Heemkundekring doen we zo nu en dan een beroep op Anton. Op de Open Monumentendag vind je hem op het kerkhof en waarschijnlijk is de convocatie door Anton bij u in de brievenbus gedaan. Is de opsomming compleet? Helemaal niet, Anton vertelt rustig door, niet alleen over oorlogsbegraafplaatsen, bijeenkomsten met veteranen, wandelingen over Fort de Roovere, opwinding over wat er gebeurt met Halsteren en omgeving, denk daarbij aan de Auvergnepolder, maar ook over zijn gezin en tenslotte vraagt hij mij of ik hem even wil afmelden bij de vergadering van de Predactie, omdat hij een cursus Vaarbewijs is gaan volgen. Hij had nog één avond over.

Mieke Grever

FOTOPRIJSVRAAG

En de winnares van de prijsvraag van december is : Marianne de Hoogh !

Zij zal haar prijs in ontvangst nemen en in het zonnetje worden gezet op de ledenvergadering van maart.

U mag weer raden waar de bovenstaande foto is genomen. Wij hopen dat de prijsvraag opnieuw veel reacties oplevert. Stuur uw oplossing naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of De Hof van Ram, De Beeklaan 29A, 4661 BA Halsteren. De winnaar of winnares ontvangt een verrassing!

 

 

 

HET ARCHIEF VAN DE HEEMKUNDIGE KRING.

Het archief van de heemkundige kring is sinds januari van dit jaar gehuisvest op de bovenverdieping van het heemhuis. De ruimte boven wordt dus nu gedeeld door de werkgroep archeologie, de kantklosgroep en het archief.

Het voorste gedeelte van de ruimte is vrij gemaakt om de archiefkasten te kunnen plaatsen Samen met een bureau en de voorste tafel is dit het archief. Hier wordt zoveel mogelijk op woensdagmiddag gewerkt door een viertal mensen, die samen de werkgroep archief vormen, te weten Richard Akkermans archivaris, Lia Rozendaal, Lucie Verswijveren en Ruud Wermuth.

Omdat de ruimte veel kleiner is dan boven de bibliotheek en we ook over minder kasten beschikken, is er van de archiefstukken die we hadden wel wat minder over gebleven. Alles over Halsteren en Bergen op Zoom hebben we in ieder geval bewaard. Ook belangrijke dingen omrent West Brabant en zeker dat wat Halsteren aan gaat, is ook nog aanwezig. Alles staat gerangschikt op een bepaalde volgorde en zit in archiefdozen. Kaarten zitten in kokers of in een kast met laden waarin grote en kleine kaarten passen. Ook textiel en andere materialen van de kantklosgroep worden netjes in zuurvrije dozen opgeborgen. De oude jaargangen van de kranten die ingebonden zijn, liggen elders in het heemhuis, omdat deze te zwaar zijn om boven op te slaan. We moeten nog bekijken waar we deze definitief kunnen opslaan. Op dit moment zijn we druk bezig om alles goed na te kijken en te sorteren. Hierna komt het in een computerbestand, zodat later alles netjes terug te vinden is.

Het archief is geopend op woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Alleen wanneer er extra activiteiten zijn van de kantklosgroep zijn we gesloten.

Iedereen kan gerust eens een kijkje komen nemen, hetzij om iets te zoeken of om zomaar eens te snuffelen in ons verleden.

U bent van harte welkom!

Namens de werkgroep archief,

Lia Rozendaal.

-->