Uitnodiging Ledenvergadering 29-3-2012

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering op donderdag 29-3-2012

Hof van Ram Aanvang 20.00 uur Zaal open 19:30h

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag vorige vergadering

4. In- en uitgaande post

5. Rondvraag

6. Tentoonstelling foto’s Ad Kruf

7. Voorbereidingen Koninginnedag

8. Busreis, waar naar toe?

9. Voorbereidingen Open Monumentendag.

10. Evaluatie presentatie “van biet tot suiker”.

11. Pauze

12. Presentatie “Wandelingen door de Dorpsstraat III” door Janus van der Zande.

13. Sluiting

14.

7. Foto expositie Ad Kruf.

Van 27 oktober tot 4 november zal er in de Hof van Ram een foto-expositie zijn van Ad Kruf. Wij zoeken nog suppoosten. Melden bij de fotogroep.

8.Voorbereiding Koninginnedag.

Thema zal zijn een Franse markt. Er wordt overleg gepleegd met het Oranje comité. Mensen die mee willen helpen kunnen zich opgeven bij Paul Rozendaal.

Volgende vergadering Jaarvergadering donderdag 26 april 2012.