Ledenvergadering 29-2-2012

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering op woensdag 29-2-2012

Hof van Ram Aanvang 20.00 uur Zaal open 19:30h

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag vorige vergadering

4. In- en uitgaande post

5. Overleg met de wethouder

6. Oproep nieuwe bestuursleden

7. Tentoonstelling foto’s Ad Kruf

8. Voorbereidingen Koninginnedag

9. Evaluatie diapresentatie Maria Ommegang

10. Rondvraag

11. Pauze

12. Busreis Kantklosgroep

13. Presentatie “Van biet tot suiker” door Suus Nefs.

14. Sluiting