Nieuwjaarstoespraak 2012

Nieuwjaarstoespraak 2012,     15 januari 2012

Beste aanwezigen, beste De Beekzangers,

Namens het bestuur begin ik met u allen een voorspoedig 2012 te wensen, een goede gezondheid en alle goeds.

Heeft iedereen een consumptiebon gekregen?

Het is een hele eer om u en De Beekzangers hier te mogen begroeten voor de nieuwjaarsreceptie. De Beekzangers gaan straks tussendoor optreden.

Ik zal eerst even terugblikken op het afgelopen jaar. Een jaar met vele hoogtepunten maar ook met verdrietig nieuws. Een aantal voor onze trouwste leden zijn overleden en wat dat betreft, laten we hopen dat we allen een goede gezondheid mogen blijven behouden.

2011 is een druk jaar geweest in onze geschiedenis.
Ik zal in het kort de belangrijkste activiteiten noemen. En dat zijn er een stuk of 12.

1.
In de afgelopen ledenvergaderingen hebben we vaak in de tweede helft van de vergadering een bijzonder activiteit gedaan. Zoals het vertonen van een DVD over de weersvisserij, fotopresentaties over de Dorpsstraat en Lepelstraat, lezingen over kant, schilder Kennedy en opgravingen in Hulst.
Het resultaat was dat er meer mensen, leden en niet leden op de vergaderingen af kwamen. We zijn hier heel blij mee.
2.
De organisatie van de Genealogische dag
3.
Koninginnedag met diverse activiteiten
4.
Busreis naar Melgerslo dat ligt bij Eindhoven
5.
Schilderijen expo van Miep Brouwers
6.
Het archief is verhuisd van de bieb naar hier boven
7.
Deelname Monumentendag, korendag etc
8.
Viering 30 jarig bestaan was zeker een hoogtepunt, o.a. met het optreden van de zeer gewaardeerde  De Beekzangers
9.
Een zeer druk bezochte Najaarslezing over boerderijen

10.
Voorjaars- en najaarswandeling langs en door geschiedkundige attracties.
11.
Mosselavond
12.
En een zeer druk bezocht heemkundige quiz over Lepelstraat en Halsteren
En ik weet dat ik nog diverse activiteiten vergeet.

Voor 2012 hebben we weer tal van activiteiten.
-fototentoonstellingen
--Koninginnedag met activiteiten
---Busreis
----Monumentendag doen we weer mee
-----Korendag
------Diverse lezingen, quiz
Etc
Etc

De belangrijkste activiteit zal zijn het jaarboek met als onderwerp Halsterse en Lepelstraatse winkeltjes. 2 jaar terug hebben wij hierover met heel veel succes een expositie gehad.
Een jaarboek maken vraagt altijd enorm veel tijd en vrijwilligerswerk.

De focus zal dit jaar zal dan ook liggen op ledenwerving. We hebben inmiddels 600 leden.
Met de ledenwerving willen we 2 doelen bereiken.

Doel 1.
Versterken van de basis van de heemkundekring, meer leden betekent meer vrijwilligers in de werkgroepen dus een beter bestaansrecht.

Doel 2.
Is het versterken van de financiële kant. Hoe meer leden, des te meer contributie inkomsten, dat is simpel. De gemeente Bergen op Zoom heeft aangegeven vanaf 2013 zich terug te gaan trekken in het ondersteunen van culturele activiteiten dit in het kader van bezuinigingen.
Dit is enerzijds te begrijpen, maar anderzijds gezien het geringe bedrag niet. 3000 euro subsidie op een gemeentelijke begroting van 100 miljoen is niets. Voor deze geringe subsidie moeten wij dit gebouw in de lucht houden. Denk aan de energie rekening, onderhoud en nog veel meer.
Ik denk dat een gemeentelijk gebouw met een beheerder al gauw tienduizenden euro’s kost. De gemeente zit voor een dubbeltje op de 1e rang.

-------Financieel gezien hebben we het afgelopen jaar redelijk goed geboerd. Dit betekent dat de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. We hoeven nergens aan te kloppen om tekorten aangezuiverd te krijgen.
De contributie ontvangsten zijn gestegen, meer donaties gehad en de diverse activiteiten geven ook wat inkomsten. Alsmede brengt de boekverkoop geld in het laadje.


En dan ben ik nu aan het einde van mijn toespraak en wil ik u bedanken voor uw aandacht en ik stel voor om naar De Beekzangers te luisteren tussen de borrels en de oliebollen door.

Ik dank u.
Vz
Anton van Oost