Uitnodiging Algemene ledenvergadering 25-01-2012

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering op woensdag 25-1-2012

Hof van Ram Aanvang 20.00 uur Zaal open 19:30h

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag vorige vergadering

4. In- en uitgaande post

5. Rondvraag

6. Voorzitterschap

7. Evaluatie Nieuwjaarsreceptie

8. Evaluatie Quiz

9. Pauze

10. Vertoning DVD Maria Ommegang

11. Sluiting

Verslag van de ledenvergadering van 29 december jl.

Aanwezig 25 leden, 4 afmeldingen.

1. Opening

Het bestuur wenst U een gelukkig en voorspoedig 2012.

Volgende vergadering woensdag 29 februari 2012.